Miljö och kvalitet

Varg Arkitekter följer ett kvalitets- och miljöledningssystem som ansluter till ISO 9001:2000 och ISO:14001. Systemet uppdateras kontinuerligt, och kontorets medarbetare utbildas fortlöpande av kvalitets- och miljösamordnare. Kontorets kvalitets- och miljösamordnare finns med som samtalspart och stöd i kontorets samtliga projekt.

Varg Arkitekters integritetspolicy