VINST I TÄBY PARK – 02.2017

Tillsammans med HSB har vi vunnit en markanvisningstävling i Täby park. Vi samarbetar med Arkitema och Wästbygg och utvecklar ett kvarter med en gemensam gård centralt i det nya bostadsområdet.

SÄLJSTART – 01.2017

I Rissne är kvarteret Hjulmakaren under uppbyggnad. Varg har ritat åt Einar Mattsson, och på söndag 5/2 startar försäljningen av bostadsrättsdelen, brf Stadshuslunden.

Byggbodar på plats – 01.2017

Nu har bygget etablerat sig och markarbeten påbörjats i Norra Djurgårdsstaden. Vi har ritat hyresrätter åt Einar Mattson i kv Backåkra och kv Koppången.

SAMRÅD JARLABERG – 11.2016

Under november pågår samråd för ny bebyggelse längs Jarlabergsvägen i Nacka. Tillsammans med ALM utvecklar vi fyra smäckra sammanlänkade punkthus.

HEJ! – 10.2016

Vi säger hej till vintern och våra nya medarbetare Lisa Palm och Daniel Peterson.

LÖKPLANTERING – 10.2016

Nu har inflyttning påbörjats i Balkonghusen. Vi välkomnar hyresgästerna med 2000 tulpanlökar och ser fram emot ett blomstrande tak till våren.

HALVVÄGS – 09.2016

Torgkvarteret i Vallastaden i Linköping börjar ta form – stommar för alla fastigheter står nu uppe! Kvarteret som består av bostäder, kontor och studentbostäder är ritat av Varg Arkitekter i tätt samarbete med DinellJohansson och byggs av Åhlin & Ekeroth Byggnads. Beställare är Stångåstaden och Sankt Kors fastigheter. Byggnaderna ska stå klara till Vallastadens Bomässa sommaren 2017.

EN GRANNLAGA UPPGIFT – 09.2016

Varg har av Slussgården fått i uppdrag att projektera en hyresgästanpassning på drygt 2000 kvm i vår grannfastighet Sandbacken Mindre 39. Ny hyresgäst blir Inera AB.

VÄLKOMMEN MONIKA – 09.2016

Vi välkomnar Monika Lchagwadzawyn till oss på Varg!

ÁFRAM VARG! – 07.2016

Ett hommage till organisatörerna av årets DJ Cup. Varg landade, med hjälp av nyförvärvad isländsk talang, på en åtråvärd tredjeplats.

Tack för god match och välkommen Birkir!

SÖDRA VÄRTAHAMNEN – 07.2016

Södra Värtahamnen ingår i det omfattande stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. Stadsdelen ska, samordnat med befintlig färje- och kryssningsverksamhet, inrymma blandade funktioner som kontor, bostäder, handel och service. Här arbetar vi just nu med två parallella uppdrag om flerbostadshus på uppdrag av Veidekke och CA Fastigheter.
(Flygfoto: Lennart Johansson, Stockholms stad)

ÅRSTAHUSEN – 06.2016

Varg tar just nu fram bygghandlingar för Årstahusens första etapp, Hus A i Kv Mötesplatsen.

MAGELUNGEN – 06.2016

Vi tar fram förslag till bostadsbebyggelse vid sjön Magelungen på uppdrag av Maxera, underlag till plansamråd under hösten.

MAGNOLIATOMTEN, SKÖNDAL – 06.2016

Varg har tillsammans med Einar Mattsson tagit fram samrådsunderlag för ett av bostadskvarteren inom Magnoliatomten i Sköndal.
Samråd genomförs 7 juni–26 augusti 2016. Granskning planeras till fjärde kvartalet 2016.

ÄLVSJÖSTADEN – 06.2016

Första spadtaget i Älvsjöstaden sätts av den nya generationen älvsjöbor. Sedan ett parallellt uppdrag 2011 har vi arbetat med strukturplanen och samordnat underlag för detaljplanerna Kabelverket DP1 och Sandaletten DP2. Vi har också ritat detaljplaneunderlag/programhandling för Sandaletten, kvarter 2 samt Entrékvarteret. Just nu arbetar vidare med det senare som är i byggstartsskede.

TORGKVARTERET, VALLASTADEN – 05.2016

Från Linköping kommer denna byggbild som visar kvarteret som vi ritat tillsammans med DinellJohansson. I förgrunden syns det framtida grönstråket längs ån.

Älvsjö Studenthus – 05.2016

Bygget av Älvsjö Studenthus fortsätter och här syns delar av den nya huskroppen.

Brf. Origo, Täby centrum – 04.2016

Bygget av Brf. Origo i Kv. Kaninen rullar på och stommen har nu nått full höjd vid det första trapphuset.

Två projekt för ALM Equity – 04.2016

Vi arbetar för närvarande med projekt både i Jarlaberg, Nacka och i Häggvik, Sollentuna på uppdrag av ALM Equity.

TORGKVARTERET, VALLASTADEN – 03.2016

Torgkvarteret i Vallastaden, Linköping, har börjat byggas och först ut är husen mot ån som vi har ritat tillsammans med DinellJohansson för Stångåstaden. Bygger gör Åhlin & Ekeroth Byggnads AB.

PROGRAMHANDLING, ”RAMVERK” – 03.2016

Just nu arbetar vi för fullt med programhandlingar för vårat kvarter ”Ramverk” i Brofästet, Norra Djurgårdsstaden. Stockholm stad har lagt ut en interaktiv 3d-karta över nästa utbyggnadsetapp, Kolkajen-Ropsten, som ni hittar här.

ALLMÄNNYTTAN NU! – 02.2016

Tegnérs Torn, som vi har ritat för Svenska Bostäder, kommer tillsammans med nio andra projekt att ställas ut på utställningen ”Allmännyttan nu!” på Stockholm Furniture & Light Fair 9-13 februari. Från utställningsbeskrivningen: ”Allmännyttan är en unik aktör på den svenska bostadsmarknaden och har en tradition av att arbeta med kvalitativ arkitektur. Genom att visa nya bostadshus ritade av några av Sveriges främsta arkitekter berättar ”Allmännyttan nu!” om hur det rika arvet förvaltas av allmännyttan idag. ”

Balkonghusen Norra Djurgårdsstaden – 01.2016

Nu har gårdshuset i projektet Balkonghusen nått sin fulla höjd.

SAMRÅD STADSHAGEN – 01.2016

I perioden 20 januari till 3 mars pågår samråd för planerna för Stadshagen. Vi arbetar med tre punkthus i branten ner mot Hornsbergs Strand.

Sätuna Torg, Parallellt uppdrag – 01.2016

Av närmare 40 ansökningar är Varg ett av tre kontor utvalda av SigtunaHem att genomföra ett parallellt uppdrag om Sätuna torg, strax norr om Märsta.

DP Sandaletten antagen – 12.2015

Detaljplan 2 för Kableverket i Älvsjö, som omfattar kvarter Sandaletten, är nu antagen.

CAMPUS NÄCKROSEN – 12.2015

I september deltog vi, i gott sällskap av Jais arkitekter, Wingårdhs och Tham Videgård, i det parallella uppdraget för det framtida Campus Näckrosen i Göteborg. Efter fortsatt dialog och utvärdering finns nu en utgångspunkt för fortsatt planarbete. Här kan man se de inlämnade förslagen.

KV. BORRSVÄNGEN, GUBBÄNGEN – 12.2015

Nu kan man börja ana Kv. Borrsvängens varma fasadkulör i Gubbängen.

SYSTEMHANDLING BROFÄSTET 1 – 11.2015

Nu har vi påbörjat arbetet med systemhandlingar för Brofästet 1 i Norra Djurgårdsstaden. Projektet skall genom sin utformning och tekniska system uppnå miljöklassning Miljöbyggnad Guld.

Älvsjö studenthus – 11.2015

Nu börjar insidan på första etappen av Älvsjö studenthus ta form. Totalt kommer projektet innehålla 367 studentlägenheter.

FÖRSTA SPADTAGET TORGKVARTERET, VALLASTADEN – 10.2015

Igår hölls en ceremoni i Linköping för att markera byggstarten av Torgkvarteret som Varg tillsammans med DinellJohansson har ritat för Stångåstaden. Läs mer om ceremonin i denna artikel från Corren och på Vallastadens Facebook-sida.

FYRKLÖVERN, UPPLANDS VÄSBY – 10.2015

Vi arbetar för närvarande med projektet Fyrklövern i Väsby Centrum för Alm Equity.

HÅLLBARA KARTAN – 10.2015

Balkonghusen i Norra Djurgårdsstaden är med på Stockholm stads nylanserade webbkarta ”Hållbara kartan”. Kartan är ett medel för att öka medvetenheten om hållbara byggprojekt i Stockholm.

JUVELEN, NYTT KONTOR I UPPSALA – 10.2015

Nu är bygglovet inlämnat för Juvelen, där vi ansvarar för interiör och hyresgästanpassningar.
Huset är ritat av Utopia arkitekter för Skanska. Planerad byggstart är våren 2016.

TOMTEBODA – 10.2015

Detaljplaneförslaget för ny bussdepå och administrationsbyggnad vid Tomteboda var under sommaren ute för granskning och väntar nu på antagande. Vi har hjälpt BBH Arkitekter och Karavan landskap med Tvätthalls- och administrationsbyggnaden.

TEGNÉRS TORN – 10.2015

Planförslaget för Tegnérs torn ligger nu för granskning inför antagande.

ÅRSTABERG – 09.2015

Vi arbetar för närvarande med Etapp 1, Årstaberg på uppdrag av IKANO Bostad.

VÄLKOMNA! – 09.2015

Välkomna säger vi till Maja, Ludwig, Christoffer, Justus och Rebecka!

PROVELEMENT BRF. ORIGO – 08.2015

Vi har varit på besök i Strängnäs och där fick vi se det tjusiga provelementet till Brf. Origos sockel.

BYGGLOV INLÄMNAT – 07.2015

Nu har vi lämnat in bygglov för Kv. Hjulmakaren i Rissne, Sundbyberg.

ENTRÉKVARTERET ÄLVSJÖ – 06.2015

Vi arbetar för närvarande med bygghandlingar till Entrékvarteret i Älvsjö på uppdrag av JM.

JURYARBETE FÖR FABEGE – 06.2015

Inga Varg sitter i juryn för ett parallellt uppdrag åt Fabege.

RAMHANDLING KV.2 KABELVERKET – 06.2015

Inom Kabelverket, Älvsjö arbetar vi med Kv.2 för Familjebostäder. Där har vi nu lämnat ramhandling för upphandling av totalentreprenad.

VARG STÖDJER ARKITEKTER UTAN GRÄNSER – 05.2015

Varg ger stöd till Arkitekter utan gränser som arbetar för en långsiktigt hållbar, jämställd och rättvis bebyggelseutveckling över hela världen.

VALLASTADEN, LINKÖPING – 05.2015

Vi har ritat fyra hus i Torgkvartet i Vallastaden, Linköping. Kvarteret består av en blandning av kontor, bostäder och studentbostäder och är tänkt att stå färdigt till bomässan i Linköping 2017. Vår beställare är Stångåstaden och vi delar kvarteret med våra vänner på DinellJohannsson som ritar ytterligare tre hus.

FÖRSTA SPADTAGET FÖR BALKONGHUSEN – 04.2015

Nu är första spadtaget för Balkonghusen i Norra Djurgårdsstaden taget. Preliminär inflyttning sker i slutet av 2016.

UTHYRNING PÅGÅR BARKARBY KV.7 – 04.2015

Nu har lägenheterna i hyresrättsdelen av Kv7 – Stora Torget – börjat hyras ut. Bostadsrätterna i Brf Friflygaren har planerad säljstart i maj/juni.

CAMPUS NÄCKROSEN – 04.2015

Vi deltar nu i det parallella uppdraget om Campus Näckrosen för Akademiska Hus. Området blir en ny del av Göteborgs Universitet där den Humanistiska fakulteten, den Konstnärliga fakulteten och Universitetsbiblioteket samlas.

INFLYTTNING GLADAN – 04.2015

De första boende har börjat flytta in i Gladan och vi passade på att beundra utsikten från översta våningen.

VARG EXPANDERAR – 03.2015

Varg växer vidare och sitter nu på båda sidor av Söders Hantverkshus.

EN PIGG ETTÅRING – 03.2015

Vi önskar oss själva grattis på 1-årsdagen, då Varg arkitekter startades i mars 2014. Läs mer om företagets historik här.

BYGGSTART I GUBBÄNGEN – 03.2015

Kv. Borrsvängen i Gubbängen har nu börjat byggas.

VÄLKOMMEN SARA – 03.2015

Vi säger välkommen till Sara Liberg!