BROFÄSTET 2

Bostadskvarter längs med Bobergsgatan i Norra Djurgårdsstaden.

WÄTTINGETRAPPAN

Terrasserade volymer i Wättinge.

FÖRSKOLAN PIRATEN

Nybyggda lokaler med kreativa lösningar för lekfulla brukare.

Bostadshus vid Brofästet, Norra Djurgårdsstaden

Tre solitärer i miljöstadsdel.

TVÅ KVARTER VID TVÅLFLINGAN

Förtätning och utveckling av Telefonplans kärna.

KV. DRAGONEN

Bostadskvarter längs med Dragonvägen i Upplands Väsby.

GAMLA TYRESÖVÄGEN

Bostadskvarter vid Gamla Tyresövägen i Skarpnäck.

TORGKVARTERET I LINKÖPING

Fyra hus i Torgkvarteret, Vallastaden Linköping. Kvarteret är en del av LinköpingsBo2017.

Balkonghusen i Norra Djurgårdsstaden

Bostäder med gröna uterum vid Bobergsgatan.

Älvsjö studenthus – Kv.Sjöbotten

Studentbostäder.

PUNKTHUS I BRANTEN

Tre punkthus i branten mellan Stadshagen och Hornsbergsstrand.

Infill i Gubbängen

Modern tolkning av lamellhus i 50-talsförort.

HÖGA HUS I HÄGGVIK

Varierat kvarter i stadsutvecklingsområdet Södra Häggvik.

Tegnérs torn

Infill-projekt i Sabbatsberg, Vasastan.

STAD I PARKEN, PARK I STADEN

Grönt bostadskvarter i Täby park.

Landscraper på Lilla Essingen

Ett gediget bostadshus i betong och tegel.

SAMMANLÄNKADE PUNKTHUS I JARLABERG

Förtätning i en smal tomt längs Jarlabergsvägen.

EN STRAM VOLYM SOM FOND TILL PARKEN

Bostäder mot stadsparken i Södra Värtan, kvarter M3.

BOSTÄDER VID KAJEN I SÖDRA VÄRTAN, KVARTER O2

En sober gestalt som står distinkt mot hamnen och staden - öppnar glimtar mot en blomstrande gård.

VÅGRÄTT – HORISONTELLT LANDMÄRKE I SKELLEFTEÅ

Öppen tävling om Skellefteås nya kulturhus.

ÅRSTAHUSEN – KVARTERET MÖTESPLATSEN

Boende mellan spår och grönska.

kv Gladan – balkonghus på Kungsholmen

Hus och park i Stadshagen.

CAMPUS NÄCKROSEN

En mötesplats för humaniora, kultur och konst som öppnar sig för göteborgarna.

JUVELEN I UPPSALA

Ett flexibelt inredningskoncept i Uppsalas nya juvel.

Flat Iron Building i Stockholm

Strykjärnsformad kontorsbyggnad i city.

PÅ SPÅRET

Fem spår och en bricka i detta tävlingsförslag för Kabelverket DP3 i Älvsjö.

ÄLVSJÖSTADENS ENTRÉ

Entrékvarteret blir det första kvarteret i den nya Älvsjöstaden.

Medveten variation i Älvsjö

Familjebostäders Kv.2 blir det andra kvarteret längs Älvsjöstadens huvudgata när man kommer söderifrån. 

TÄBY CENTRUMS ORIGO

Brf. Origo är en del av Kv. Kaninen vid det nybyggda torget i Täby Centrum.

Bostadskvarter i Barkarbystaden

Det gamla flygfältet omvandlas till bostadsområde, vi ritar ett helt kvarter åt Einar Mattsson.

BOSTÄDER I UPPSALA MED GÅRDEN SOM HJÄRTA

I Rosendal, strax söder om centrala Uppsala, framhäver detta tävlingsförslag gården som samlingspunkt.

MELLAN INDUSTRI OCH PARK I ÄLVSJÖ

Med sin placering i gränslandet mellan industri och park får Sandaletten i Älvsjö en tydlig prägel som bostadsområde.

PLUSENERGIHUS I NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Tillsammans med Einar Mattsson och BCPS har vi lämnat in ett förslag till markanvisning avseende plusenergihus i Brofästet, Norra djurgårdsstaden.

Bostäder vid Vallastråket i Årsta

Ett flertal byggnader i den nya stadsdelen vid Årstafältet.

KVARTERET HJULMAKAREN

Bostäder, förskola och lokaler vid Kavalleritorget i Rissne, Sundbyberg.

Stationskvarter vid Telefonplan

Bostäder och lokaler på en överdäckning av tunnelbanestationen.

Framtidens boende vid Västerbroplan, HSB 2023

Gröna bostäder intill Rålambshovsparken ger liv åt Västerbroplan.

Tvätthall och administrationsbyggnad vid Tomteboda

Tydlighet i en storskalig miljö.

Kvartersstad vid Telefonfabriken

Industri-inspirerad bostadsmiljö med flerbostadshus och stadsradhus.

Naturnära stadsutveckling intill Älvsjö centrum

Centrala Älvsjö förtätas med bostäder.

Undervisningslokaler i stallbyggnad

Ett känsligt ombyggnadsprojekt av Asplunds stallbyggnad från 1940.

Framtida lärandemiljöer på KI/SSL

En manual för utformning av undervisningslokaler åt Karolinska Institutet.

Stadsförtätning vid Norra Kvarngärdet i Uppsala

Förslag till förtätning med konceptet ”Lameller och pärlband”, där lägre byggnader blandas med högre punkter.

Framtidens stad i Linköping

En resilient stadsdel som växer fram undan för undan, och lockar innovativa invånare.

1 km äng och 2,5 km slinga på Gubbängsfältet

Ett grönområde omgärdat av trafikleder och högspänningsledningar blir en säker och rekreativ grön lunga i den växande staden.

Fasett, modernt tegelhus på KTH

Kontor och forskningslokaler i energieffektiv byggnad.

Stationsnära stadsutveckling i Jönköping

Ny stadsdel söder om Munksjö för ett växande Jönköping.

Back to the future, fasadkoncept för Siemenshuset

Varsam fasadrenovering ger hög energieffektivitet.

Ombyggnad till trygghetsboende

Väl omhändertagna bostäder och gemensamhetsytor i miljonprogramsbyggnad.

Utställning om framtidens byggande i Virserum

Nödvändighetens arkitektur är generös! Vi kallar det plusarkitektur.

Förtätning vid Solnavägen

Ny bebyggelse längs Solnavägen skapar en levande gatumiljö och binder ihop stadsdelarna.

Solna City Hotel

En byggnad med tydlig mönsterverkan.

Ombyggnad av Zanderska huset, Karolinska Institutet

Effektivisering och uppgradering av entré och mötesplatser.

Öppen stadsplan i Norra Djurgårdsstaden

En hållbar stadsdel med öppna stadsrum och kompakta byggnader med utblickar.

Punkthus i Råcksta

En lekfull nytolkning av femtiotalsarkitekturen.

“MOSAIK” – Kontor vid Odenplan

En byggnad som kompletterar den befintliga stadsstrukturen vid Odenplan.

Upprustning av Sollentuna sim- och sporthall

Omfattande om- och tillbyggnad av den KasperSalin-prisade byggnaden ursprungligen ritad av Gustaf Rosenberg.

RAKKAS – naturum i Laponia

En triangulär byggnad klädd i ett raster av grånat trä.

Blandstad Backaplan – stadsutveckling för ett handelsområde

Stadsutveckling i ett handelsområde där externhandel bäddas in i bostäder och blir till internhandel.

Sollentuna International School

Skolan byggs om och får en ny lekfull fasad i grått och vitt med klargröna inslag.

Ny stadsdel i Alvik

Tät stadsdel på gammal spårdepå - mitt emellan trädgård och stad.

Un(b)lock, ett förnyat kvarter på Södermalm

Infillprojekt i kvartersstaden som öppnar gårdsrummet mot gatorna.

Gröna arbetsplatser i Knivsta

Storskalig handelsexploatering i bra annonsläge.

Bergmancenter – Så som i en spegel

Kameran, filmen och Fårö; en anläggning som speglar Ingmar Bergman.

Sollentuna Fria Gymnasium

En effektiv och effektfull ombyggnad med små medel.

Hälsans Hus

Inredning för Friskis & Svettis och Karolinska Institutets Friskvård.

Kraftvärmeverk i Ultuna

Sammanhållen anläggning i öppet landskap.

Vällingby Modevaruhus

Tävlingsförslag om nytt modevaruhus i Vällingby

Nya Turebergsskolan Sollentuna

En flexibel skola som vitaliserar omgivningen.

Utbildningslokaler vid Karolinska Institutet, Zanderska huset

En byggnad för undervisning och forskning i anslutning till Huddinge sjukhus.

Sollentuna Centrum

Ett förslag som utnyttjar betongens potential.

Studentbostäder i parkmiljö

I kvarteret Adjutanten föreslås ett smart bostadshus med flexibla planlösningar.

Kvarteret Freden

Kontorsbyggnad i Hallonbergen som ritats för Ericsson.

Ombyggnad Restaurang AG

Inredning för populär köttrestaurang med spektakulär köttkyl.

Dustins huvudkontor

Kontorsinredning för elektronikföretag i Nacka.

Utbildningslokaler i Ultuna Biocentrum

Uppbrutet rätblock ger inbjudande universitetsmiljö.