Back to the future, fasadkoncept för Siemenshuset

VAD: Parallellt uppdrag, fasadbeklädnad, kontor, ombyggnad
VAR: Norra Stationsgatan Stockholm
NÄR: 2011, Rosenbergs Arkitekter
KUND: Union Investment

Förslag till uppgradering av en kontorsbyggnad vid Norra Stationsgatan i Stockholm. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1963 för Siemens Sverige och dess fasader är kulturhistoriskt skyddade. Den nya bebyggelsen i Norra Stationsområdet gör att situationen för fastigheten radikalt kommer att förändras. Med kulturhistoriska förtecken föreslår vi en varsam renovering av byggnadens fasader som också svarar mot dagens energikrav. I uppgiften har ingått att på bästa sätt planera en ombyggnad med sittande hyresgäster. Ur juryns utlåtande: ”Ett förslag/kontor har bättre än de andra lyckats fånga uppdragets art. Förslaget visar på ett övertygande sätt hur man bör koncentrera sina insatser till rätta åtgärder för att genomföra detta projekt på ett bra sätt. Bedömningsgruppen förordar därför enhälligt att detta förslag väljs vid en fortsatt bearbetning”.

 

 

Siemenshuset_Norra_Station_Hagastaden_Stockholm_Fasad_Varg_Arkitekter

 

 

Siemenshuset_Norra_Station_Hagastaden_Stockholm_Fasad_Referenser_Varg_Arkitekter

 

 

 

Siemenshuset_Norra_Station_Hagastaden_Stockholm_Fasad_Konstruktion_Varg_Arkitekter