Magelungens Strand

Kvarter och punkthus vid sjön Magelungen

Kallbadhuset

Parhus vid stranden

KV. TRIANGELN

Bostäder i komplex och naturskön miljö.

Tegnérs torn

Infill-projekt i Sabbatsberg, Vasastan.

BROFÄSTET 2

Bostadskvarter längs med Bobergsgatan i Norra Djurgårdsstaden.

Brofästet 1

Tre solitärer i Norra Djurgårdsstaden

KV. DRAGONEN

Bostadskvarter längs med Dragonvägen i Upplands Väsby.

ÄLVSJÖSTADENS ENTRÉ

Entrékvarteret blir det första kvarteret i den nya Älvsjöstaden.

TORGKVARTERET I LINKÖPING

Fyra hus i Vallastaden. Kvarteret var en del av LinköpingsBo 2017.

Balkonghusen

Bostäder med gröna uterum vid Bobergsgatan.

SKARPNÄCKS ENTRÉ

Bostadskvarter vid Gamla Tyresövägen i Skarpnäck.

TVÅLFLINGAN

Förtätning och utveckling av Telefonplans kärna.

ÅRSTAHUSEN

Boende mellan spår och grönska.

Älvsjö studenthus

Studentbostäder.

RASBRANTEN

Tre punkthus i branten mellan Stadshagen och Hornsbergsstrand.

WÄTTINGETRAPPAN

Terrasserade volymer i Wättinge.

Infill i Gubbängen

Modern tolkning av lamellhus i 50-talsförort.

HÄGGVIKS HÖGHUS

Varierat kvarter i stadsutvecklingsområdet Södra Häggvik.

TÄBY PARK

Grönt bostadskvarter i Täby park.

Landscraper på Lilla Essingen

Ett gediget bostadshus i betong och tegel.

KVARTERET HJULMAKAREN

Bostäder, förskola och lokaler vid Kavalleritorget i Rissne, Sundbyberg.

SAMMANLÄNKADE PUNKTHUS I JARLABERG

Förtätning i en smal tomt längs Jarlabergsvägen.

SÖDRA VÄRTAN, PARKEN

Bostäder i en stram volym mot stadsparken i Södra Värtan

SÖDRA VÄRTAN, KAJEN

En sober gestalt som står distinkt mot hamnen och staden.

Gladan

Hus och park i Stadshagen, Kungsholmen.

PÅ SPÅRET

Fem spår och en bricka i detta tävlingsförslag för Kabelverket DP3 i Älvsjö.

TÄBY CENTRUMS ORIGO

Brf. Origo är en del av Kv. Kaninen vid det nybyggda torget i Täby Centrum.

Bostadskvarter i Barkarbystaden

Det gamla flygfältet omvandlas till bostadsområde, vi ritar ett helt kvarter åt Einar Mattsson.

BOSTÄDER I UPPSALA MED GÅRDEN SOM HJÄRTA

I Rosendal, strax söder om centrala Uppsala, framhäver detta tävlingsförslag gården som samlingspunkt.

Öppen stadsplan i Norra Djurgårdsstaden

En hållbar stadsdel med öppna stadsrum och kompakta byggnader med utblickar.

MELLAN INDUSTRI OCH PARK I ÄLVSJÖ

Med sin placering i gränslandet mellan industri och park får Sandaletten i Älvsjö en tydlig prägel som bostadsområde.

PLUSENERGIHUS I NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Tillsammans med Einar Mattsson och BCPS har vi lämnat in ett förslag till markanvisning avseende plusenergihus i Brofästet, Norra djurgårdsstaden.

Bostäder vid Vallastråket i Årsta

Ett flertal byggnader i den nya stadsdelen vid Årstafältet.

Stationskvarter vid Telefonplan

Bostäder och lokaler på en överdäckning av tunnelbanestationen.

Framtidens boende, HSB 2023

Gröna bostäder intill Rålambshovsparken ger liv åt Västerbroplan.

Kvartersstad vid Telefonfabriken

Industri-inspirerad bostadsmiljö med flerbostadshus och stadsradhus.

Naturnära stadsutveckling intill Älvsjö centrum

Centrala Älvsjö förtätas med bostäder.

Skeppsbrokajen Jönköping

Ny stadsdel söder om Munksjö för ett växande Jönköping.

Förtätning vid Solnavägen

Ny bebyggelse längs Solnavägen skapar en levande gatumiljö och binder ihop stadsdelarna.

Un(b)lock

Infillprojekt i kvartersstaden som öppnar gårdsrummet mot gatorna.

Studentbostäder i parkmiljö

I kvarteret Adjutanten föreslås ett smart bostadshus med flexibla planlösningar.