BROFÄSTET 2

Bostadskvarter längs med Bobergsgatan i Norra Djurgårdsstaden.

WÄTTINGETRAPPAN

Terrasserade volymer i Wättinge.

Bostadshus vid Brofästet, Norra Djurgårdsstaden

Tre solitärer i miljöstadsdel.

TVÅ KVARTER VID TVÅLFLINGAN

Förtätning och utveckling av Telefonplans kärna.

KV. DRAGONEN

Bostadskvarter längs med Dragonvägen i Upplands Väsby.

GAMLA TYRESÖVÄGEN

Bostadskvarter vid Gamla Tyresövägen i Skarpnäck.

TORGKVARTERET I LINKÖPING

Fyra hus i Torgkvarteret, Vallastaden Linköping. Kvarteret är en del av LinköpingsBo2017.

Balkonghusen i Norra Djurgårdsstaden

Bostäder med gröna uterum vid Bobergsgatan.

Älvsjö studenthus – Kv.Sjöbotten

Studentbostäder.

PUNKTHUS I BRANTEN

Tre punkthus i branten mellan Stadshagen och Hornsbergsstrand.

Infill i Gubbängen

Modern tolkning av lamellhus i 50-talsförort.

HÖGA HUS I HÄGGVIK

Varierat kvarter i stadsutvecklingsområdet Södra Häggvik.

Tegnérs torn

Infill-projekt i Sabbatsberg, Vasastan.

STAD I PARKEN, PARK I STADEN

Grönt bostadskvarter i Täby park.

Landscraper på Lilla Essingen

Ett gediget bostadshus i betong och tegel.

SAMMANLÄNKADE PUNKTHUS I JARLABERG

Förtätning i en smal tomt längs Jarlabergsvägen.

EN STRAM VOLYM SOM FOND TILL PARKEN

Bostäder mot stadsparken i Södra Värtan, kvarter M3.

BOSTÄDER VID KAJEN I SÖDRA VÄRTAN, KVARTER O2

En sober gestalt som står distinkt mot hamnen och staden - öppnar glimtar mot en blomstrande gård.

ÅRSTAHUSEN – KVARTERET MÖTESPLATSEN

Boende mellan spår och grönska.

kv Gladan – balkonghus på Kungsholmen

Hus och park i Stadshagen.

PÅ SPÅRET

Fem spår och en bricka i detta tävlingsförslag för Kabelverket DP3 i Älvsjö.

ÄLVSJÖSTADENS ENTRÉ

Entrékvarteret blir det första kvarteret i den nya Älvsjöstaden.

Medveten variation i Älvsjö

Familjebostäders Kv.2 blir det andra kvarteret längs Älvsjöstadens huvudgata när man kommer söderifrån. 

TÄBY CENTRUMS ORIGO

Brf. Origo är en del av Kv. Kaninen vid det nybyggda torget i Täby Centrum.

Bostadskvarter i Barkarbystaden

Det gamla flygfältet omvandlas till bostadsområde, vi ritar ett helt kvarter åt Einar Mattsson.

BOSTÄDER I UPPSALA MED GÅRDEN SOM HJÄRTA

I Rosendal, strax söder om centrala Uppsala, framhäver detta tävlingsförslag gården som samlingspunkt.

MELLAN INDUSTRI OCH PARK I ÄLVSJÖ

Med sin placering i gränslandet mellan industri och park får Sandaletten i Älvsjö en tydlig prägel som bostadsområde.

PLUSENERGIHUS I NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Tillsammans med Einar Mattsson och BCPS har vi lämnat in ett förslag till markanvisning avseende plusenergihus i Brofästet, Norra djurgårdsstaden.

Bostäder vid Vallastråket i Årsta

Ett flertal byggnader i den nya stadsdelen vid Årstafältet.

KVARTERET HJULMAKAREN

Bostäder, förskola och lokaler vid Kavalleritorget i Rissne, Sundbyberg.

Stationskvarter vid Telefonplan

Bostäder och lokaler på en överdäckning av tunnelbanestationen.

Framtidens boende vid Västerbroplan, HSB 2023

Gröna bostäder intill Rålambshovsparken ger liv åt Västerbroplan.

Kvartersstad vid Telefonfabriken

Industri-inspirerad bostadsmiljö med flerbostadshus och stadsradhus.

Naturnära stadsutveckling intill Älvsjö centrum

Centrala Älvsjö förtätas med bostäder.

Stadsförtätning vid Norra Kvarngärdet i Uppsala

Förslag till förtätning med konceptet ”Lameller och pärlband”, där lägre byggnader blandas med högre punkter.

Stationsnära stadsutveckling i Jönköping

Ny stadsdel söder om Munksjö för ett växande Jönköping.

Förtätning vid Solnavägen

Ny bebyggelse längs Solnavägen skapar en levande gatumiljö och binder ihop stadsdelarna.

Öppen stadsplan i Norra Djurgårdsstaden

En hållbar stadsdel med öppna stadsrum och kompakta byggnader med utblickar.

Punkthus i Råcksta

En lekfull nytolkning av femtiotalsarkitekturen.

Un(b)lock, ett förnyat kvarter på Södermalm

Infillprojekt i kvartersstaden som öppnar gårdsrummet mot gatorna.

Sollentuna Centrum

Ett förslag som utnyttjar betongens potential.

Studentbostäder i parkmiljö

I kvarteret Adjutanten föreslås ett smart bostadshus med flexibla planlösningar.