Ombyggnad till trygghetsboende

VAD: Äldreboende, ombyggnad
VAR: Kv Kartan, Hallonbergen
NÄR: 2011, Rosenbergs Arkitekter
KUND: Fastighets AB Förvaltaren

Ett flerbostadshus i Hallonbergens centrum har byggts om till trygghetsboende. Kv Kartan är en del miljonprogrammet och renoveras nu till att bli en modern miljö. Tre plan i huset byggs om till trygghetsboende, en typ av äldrebostäder. 34 lägenheter och flera gemensamhetslokaler får nya material och ny disposition. Färgsättning av korridorer och entré bygger på en idé om orienterbarhet och igenkänning. På korridorgolven läggs linoleummattor i olika färger som för tankarna till stiliserade trasmattor.

 

Kartan_Hallonbergen_Sundbyberg_Aldreboende_Trygghetsboende_Trygghetslagenheter_Bostader_Ombyggnad_korridor_Varg_Arkitekter

 

 

Kartan_Hallonbergen_Sundbyberg_Aldreboende_Trygghetsboende_Trygghetslagenheter_Bostader_Ombyggnad_dagrum_Varg_Arkitekter

 

 

Kartan_Hallonbergen_Sundbyberg_Aldreboende_Trygghetsboende_Trygghetslagenheter_Bostader_Ombyggnad_entre_Varg_Arkitekter

 

 

Kartan_Hallonbergen_Sundbyberg_Aldreboende_Trygghetsboende_Trygghetslagenheter_Bostader_Ombyggnad_trapphus_Varg_Arkitekter