Hälsans Hus

VAD: Ombyggnad, friskvård, gym.
VAR: Karolinska Institutet, Solna
NÄR: 2005, Rosenbergs Arkitekter
KUND: Akademiska Hus Stockholm

Invändig ombyggnad till gym för Friskis & Svettis och friskvård för Karolinska Insitutet. Projektet inryms i en byggnad uppförd 1953-54 som kårhus för Karolinska Institutets studenter. Byggnaden kompletterades under åttiotalet med ny entré och länkbyggnad till det intilliggande boktornet. Friskis & Svettis har bland annat gymnastiksal, lokaler för gym och spinning samt omklädningsrum. Karolinska Institutets friskvård inrymmer utrymmen för massage, konditionstest, biofeedback och andra typer av friskvård. I byggnaden finns väggmålningar av Olle Nyman som i samband med ombyggnaden lyfts fram i sina nya sammanhang. Projektet genomfördes som ett partneringprojekt med Akademiska Hus Stockholm AB, NCC Construction Sverige AB.

 

hälsans_hus_ombyggnad_cykelrum_varg_arkitekter

 

hälsans_hus_ombyggnad_entrehalll_varg_arkitekter

 

hälsans_hus_ombyggnad_Gymrum_handfat_varg_arkitekter