FÖRSKOLAN PIRATEN

Nybyggda lokaler med kreativa lösningar för lekfulla brukare.

Castellum regionkontor Stockholm

Funktionellt kontor med varierande arbetsplatser och flexibla lösningar.

JUVELEN I UPPSALA

Ett flexibelt inredningskoncept i Uppsalas nya juvel.

Ombyggnad av Zanderska huset

Effektivisering och uppgradering av entré och mötesplatser.

Sollentuna sim- och sporthall

Omfattande om- och tillbyggnad av den KasperSalin-prisade byggnaden ursprungligen ritad av Gustaf Rosenberg.

Sollentuna International School

Skolan byggs om och får en ny lekfull fasad i grått och vitt med klargröna inslag.

Sollentuna Fria Gymnasium

En effektiv och effektfull ombyggnad med små medel.

Restaurang AG

Inredning för populär köttrestaurang med spektakulär köttkyl.

Dustins huvudkontor

Kontorsinredning för elektronikföretag i Nacka.