Stadsförtätning vid Norra Kvarngärdet i Uppsala

VAD: Parallellt uppdrag, stadsutveckling
VAR: Råbyvägen, Uppsala
NÄR: 2012, Rosenbergs Arkitekter
KUND: Stena Fastigheter

Förslaget är en nytolkning av den befintliga lamellstrukturen, långsmala lägre byggnader i nord-sydlig riktning placeras mellan befintlig bebyggelse och Råbyvägen. För att förstärka huvudgatan kompletteras lamellerna med högre punkthus. Mitt i området, vid Råbyvägen, ligger Kvarngärdstorget som utgör områdets centrum med busshållplats och möjliga butikslägen i bottenvåningarna, ett högre punkthus markerar torget som viktig mittpunkt. Från Råbyvägen leder smala tvärgator till Thunmansgatan, mot dessa tvärgator vänder sig balkonger, loftgångar samt entréer till lamellhusen som gör att ”gränderna” aktiveras av de boende. De något upphöjda gårdarna bildar privata uterum för de boende. De kopplas via trappor och siktlinjer till Råbyvägen och Thunmansgatan. Förslaget redovisar två olika möjligheter för att lösa parkeringen, antingen i garage under gårdarna eller som markparkering.

 

 

Norra_Kvarngardet_Uppsala_Stadsutveckling_Bostader_Perspektivbild_Varg_Arkitekter

 

 

 

Norra_Kvarngardet_Uppsala_Stadsutveckling_Bostader_Kvarter_Varg_Arkitekter

 

 

Norra_Kvarngardet_Uppsala_Stadsutveckling_Bostader_Sektion_Rabygatan_Kvarngardstorget_Varg_Arkitekter

 

Norra_Kvarngardet_Uppsala_Stadsutveckling_Bostader_Rabygatan_Torg_Varg_Arkitekter

 

 

Norra_Kvarngardet_Uppsala_Stadsutveckling_Bostader_Sektion_Varg_Arkitekter

 

 

 

 

Norra_Kvarngardet_Uppsala_Stadsutveckling_Bostader_Situatonplan_Varg_Arkitekter

 

 

 

Norra_Kvarngardet_Uppsala_Stadsutveckling_Bostader_Stad_Varg_Arkitekter

 

 

 

Norra_Kvarngardet_Uppsala_Stadsutveckling_Bostader_Typplan_Varg_Arkitekter