SKARPNÄCKS ENTRÉ

Bostadskvarter vid Gamla Tyresövägen i Skarpnäck.

TVÅLFLINGAN

Förtätning och utveckling av Telefonplans kärna.

RASBRANTEN

Tre punkthus i branten mellan Stadshagen och Hornsbergsstrand.

TÄBY PARK

Grönt bostadskvarter i Täby park.

CAMPUS NÄCKROSEN

En mötesplats för humaniora, kultur och konst som öppnar sig för göteborgarna.

SAMMANLÄNKADE PUNKTHUS I JARLABERG

Förtätning i en smal tomt längs Jarlabergsvägen.

PÅ SPÅRET

Fem spår och en bricka i detta tävlingsförslag för Kabelverket DP3 i Älvsjö.

Öppen stadsplan i Norra Djurgårdsstaden

En hållbar stadsdel med öppna stadsrum och kompakta byggnader med utblickar.

Bostäder vid Vallastråket i Årsta

Ett flertal byggnader i den nya stadsdelen vid Årstafältet.

Stationskvarter vid Telefonplan

Bostäder och lokaler på en överdäckning av tunnelbanestationen.

Kvartersstad vid Telefonfabriken

Industri-inspirerad bostadsmiljö med flerbostadshus och stadsradhus.

Naturnära stadsutveckling intill Älvsjö centrum

Centrala Älvsjö förtätas med bostäder.

Framtidens stad i Linköping

En resilient stadsdel som växer fram undan för undan, och lockar innovativa invånare.

Gubbängsfältet

Ett grönområde omgärdat av trafikleder och högspänningsledningar blir en säker och rekreativ grön lunga i den växande staden.

Skeppsbrokajen Jönköping

Ny stadsdel söder om Munksjö för ett växande Jönköping.

Förtätning vid Solnavägen

Ny bebyggelse längs Solnavägen skapar en levande gatumiljö och binder ihop stadsdelarna.

Backaplans Blandstad

Stadsutveckling i ett handelsområde där externhandel bäddas in i bostäder och blir till internhandel.

Ny stadsdel i Alvik

Tät stadsdel på gammal spårdepå - mitt emellan trädgård och stad.