Albydalen

Stadsutveckling i Västra Albydalen

RASBRANTEN

Tre punkthus i branten mellan Stadshagen och Hornsbergsstrand.

TVÅLFLINGAN

Förtätning och utveckling av Telefonplans kärna.

SAMMANLÄNKADE PUNKTHUS I JARLABERG

Förtätning i en smal tomt längs Jarlabergsvägen.

Stationskvarter vid Telefonplan

Bostäder och lokaler på en överdäckning av tunnelbanestationen.

Öppen stadsplan i Norra Djurgårdsstaden

En hållbar stadsdel med öppna stadsrum och kompakta byggnader med utblickar.

PÅ SPÅRET

Fem spår och en bricka i detta tävlingsförslag för Kabelverket DP3 i Älvsjö.

Naturnära stadsutveckling intill Älvsjö centrum

Centrala Älvsjö förtätas med bostäder.

CAMPUS NÄCKROSEN

En mötesplats för humaniora, kultur och konst som öppnar sig för göteborgarna.

Framtidens stad i Linköping

En resilient stadsdel som växer fram undan för undan, och lockar innovativa invånare.

Gubbängsfältet

Ett grönområde omgärdat av trafikleder och högspänningsledningar blir en säker och rekreativ grön lunga i den växande staden.

Skeppsbrokajen Jönköping

Ny stadsdel söder om Munksjö för ett växande Jönköping.

Förtätning vid Solnavägen

Ny bebyggelse längs Solnavägen skapar en levande gatumiljö och binder ihop stadsdelarna.

Backaplans Blandstad

Stadsutveckling i ett handelsområde där externhandel bäddas in i bostäder och blir till internhandel.

Ny stadsdel i Alvik

Tät stadsdel på gammal spårdepå - mitt emellan trädgård och stad.