WÄTTINGETRAPPAN

Terrasserade volymer i Wättinge.

TVÅ KVARTER VID TVÅLFLINGAN

Förtätning och utveckling av Telefonplans kärna.

GAMLA TYRESÖVÄGEN

Bostadskvarter vid Gamla Tyresövägen i Skarpnäck.

TORGKVARTERET I LINKÖPING

Fyra hus i Torgkvarteret, Vallastaden Linköping. Kvarteret är en del av LinköpingsBo2017.

PUNKTHUS I BRANTEN

Tre punkthus i branten mellan Stadshagen och Hornsbergsstrand.

STAD I PARKEN, PARK I STADEN

Grönt bostadskvarter i Täby park.

SAMMANLÄNKADE PUNKTHUS I JARLABERG

Förtätning i en smal tomt längs Jarlabergsvägen.

CAMPUS NÄCKROSEN

En mötesplats för humaniora, kultur och konst som öppnar sig för göteborgarna.

PÅ SPÅRET

Fem spår och en bricka i detta tävlingsförslag för Kabelverket DP3 i Älvsjö.

ÄLVSJÖSTADENS ENTRÉ

Entrékvarteret blir det första kvarteret i den nya Älvsjöstaden.

Bostäder vid Vallastråket i Årsta

Ett flertal byggnader i den nya stadsdelen vid Årstafältet.

Stationskvarter vid Telefonplan

Bostäder och lokaler på en överdäckning av tunnelbanestationen.

Naturnära stadsutveckling intill Älvsjö centrum

Centrala Älvsjö förtätas med bostäder.

Framtidens stad i Linköping

En resilient stadsdel som växer fram undan för undan, och lockar innovativa invånare.

1 km äng och 2,5 km slinga på Gubbängsfältet

Ett grönområde omgärdat av trafikleder och högspänningsledningar blir en säker och rekreativ grön lunga i den växande staden.

Stationsnära stadsutveckling i Jönköping

Ny stadsdel söder om Munksjö för ett växande Jönköping.

Förtätning vid Solnavägen

Ny bebyggelse längs Solnavägen skapar en levande gatumiljö och binder ihop stadsdelarna.

Öppen stadsplan i Norra Djurgårdsstaden

En hållbar stadsdel med öppna stadsrum och kompakta byggnader med utblickar.

Blandstad Backaplan – stadsutveckling för ett handelsområde

Stadsutveckling i ett handelsområde där externhandel bäddas in i bostäder och blir till internhandel.

Ny stadsdel i Alvik

Tät stadsdel på gammal spårdepå - mitt emellan trädgård och stad.

Sollentuna Centrum

Ett förslag som utnyttjar betongens potential.