Bergmancenter

VAD: Idéskiss, utställningslokaler VAR: Fårö, Gotland NÄR: 2007, Rosenbergs Arkitekter

Idéskissen utgår från Fårö skola och är indelad i tre delar; de två befintliga husen, kameran och filmen, samt platsen Fårö. Kameran innehåller biografen, ett typiskt Gotlandshus klätt med en kuliss av en perforerad ljusgenomsläpplig yta. En referens till camera obscura, en stor låda perforerad med ett litet hål. Filmen innehåller utställningen, berättelsen om Ingmar. Ett typiskt gotlandshus klätt med ett reflekterande skivmaterial som kuliss. Huset kamoufleras av det omgivande landskapet, en referens till den anonyme Bergman på Fårö. Platsen utgör en lika viktig del som husen. Besökaren rör sig mellan kameran och filmen. En referens till Ingmars dagliga promenader mellan huset och biografen. Forskarbostäder, utställning, fårölandskap och biograf vävs samman till en helhet; Bergmancentret. En referens till Fanny och Alexanders julafton i farmors lägenhet där alla rum smälter samman till en komplex helhet och bjuder in till lekfull ringdans.

 

bergmancentre_fårö_gotland_illustration_varg_arkitekter

 

 

 

bergmancentre_fårö_gotland_plan_varg_arkitekter