Bostäder vid Vallastråket i Årsta

VAD: Flerbostadshus, stadsutveckling.
VAR: Kvarter D, Valla 1, Årstafältet, Stockholm
NÄR: 2014
KUND: Maxera Bostad AB

Vi ritar cirka 60 bostäder på uppdrag av Maxera, i ett kvarter som delas med sandellsandberg och Ikano. Kvarteret är uppbyggt i ett spel mellan höga och låga byggnader. På detta sätt skapas en djup och varierad siluett mot parken, där såväl högdelar mot huvudgatan som mot parken ingår. Den östra byggnaden om tretton våningar ges en tydlig vertikal gestaltning. Tiovåningshuset i väster orienteras i bostadsgatans riktning, vilket skapar en triangulär entréplats mot parkbryggan. I kvarterens hörn placeras offentliga lokaler kopplade till olika platsbildningar. Kvarterets lokaler samt bostädernas entréer riktar sig i huvudsak mot parkbryggan och huvudgatan. Bostadsentréerna tydliggörs med en avvikande gestaltning. Bostadsgården är en grön, blommande och skyddad oas för de boende i kvarteret som innehåller umgängesplatser och lek.

 

Valla_Arstafaletet_Stockholm_Bostader_Flerbostadshus_illustration-hörn_Varg_Arkitekter Valla_Arstafaletet_Stockholm_Bostader_Flerbostadshus_Situationsplan_ny_Varg_Arkitekter

 

 

Valla_Arstafaletet_Stockholm_Bostader_Flerbostadshus_Fasad_Utsnitt-dubbelt_Varg_Arkitekter

 

 

Valla_Arstafaletet_Stockholm_Bostader_Flerbostadshus_Plan_0_Varg_Arkitekter Valla_Arstafaletet_Stockholm_Bostader_Flerbostadshus_Planer_Typplan_Varg_Arkitekter