Gröna arbetsplatser i Knivsta

VAD: Handel, kontor.
VAR: Ar, Knivsta
NÄR: 2007, Rosenbergs Arkitekter
KUND: Miab Förvaltning AB

Förslag till exploatering av tre sammanhängande tomter i Ar utanför Knivsta, med en total yta om ca 29000 kvm BTA. Förslaget visar områdets potential för framtida etableringar av handel och kontor. Faktorer som vägts in i utformningen är bland annat platsens speciella natur och annonsläge vid E4:an mellan de växande tätorterna Knivsta och Alsike. Förslaget innehåller hallbyggnader med stora ytor i ett sammanhängande plan för volymhandel samt punkthus för kontor eller hotell. Hallarna är placerade vid kanten av en skogbevuxen höjd, deras former följer och förstärker platsens topografi. Punkthusen är placerade vid gatan för att ge struktur och tydlighet åt området. De olika byggnadskropparna är sammanlänkade med lägre byggnader vars organiska former har koppling till platsen och dess omgivningar.

 

AR_knivsta_handel_flygvy_varg_plan_arkitekter

 

AR_knivsta_handel_illustration_varg_arkitekter