Medveten variation i Älvsjö

VAD: Bostadsutveckling
VAR: Älvsjöstaden (f.d. Kabelverket) , Älvsjö
NÄR: 2015
KUND: Familjebostäder AB

Längs den blivande Älvsjöstadens huvudgata är Familjebostäders kvarter 2, räknat söderifrån, just det andra kvarteret.

Kvarteret varieras i höjd mellan 4-6 våningar, med de lägsta volymerna mot lokalgatorna i söder/väster. Kvarterets varierade höjd tillsammans med en väl tilltagen öppning gör att gården blir både generös och väl solbelyst.

Volymuppdelningen förstärks genom en trapphusvis varierad – och samtidigt sammanhållen – fasadgestaltning.

 

Älvsjö_Kv2_Bostäder_Situationsplan_Varg_Arkitekter

 

Älvsjö_Kv2_Bostäder_Fasader_Varg_Arkitekter Älvsjö_Kv2_Bostäder_Fasad_2_Varg_Arkitekter_Ver2