MELLAN INDUSTRI OCH PARK I ÄLVSJÖ

VAD: Bostadsutveckling, detaljplaneunderlag och programhandling
VAR: Sandaletten , centrala Älvsjö
NÄR: 2014
KUND: JM AB

Med sin placering i gränslandet mellan industri och park får Sandaletten en tydlig prägel som bostadsområde. Vi tar på ett varsamt sätt tillvara den befintliga industriella karaktär som finns i området, samtidigt som kontakten med grönska, park och skog varit vital i utformandet av lägenheterna.

Sandaletten består av två byggnadsvolymer som omgärdar en gemensam bostadsgård. Ljus puts är det huvudsakliga fasadmaterialet, kombinerat med ”ateljéfönster” som i sin karaktär ger referenser till äldre verkstadsindustri. Tillsammans med gestaltade tak, en varierad bottenvåning som bidrar till gatans trygghet och liv, samt en förskola mot parken med ett eget uttryck skapas ett kvarter som både anpassar sig till- och bidrar till sin omgivning.

Sedan 2011 arbetar vi med att utveckla Ericssons gamla fastigheter i centrala Älvsjö till en levande stadsdel med bostäder och verksamheter. Parallellt med utveckling av totalt tre kvarter ansvarar vi för samordning av helheten i samarbete med JM, SBK, Landskapslaget och Tyréns.

Sandaletten_Kabelverket_Bostäder_Älvsjö_Stockholm_Strukturplan_Varg_Arkitekter_Ver2

 

 

 

Sandaletten_Kabelverket_Bostäder_Älvsjö_Stockholm_Situationsplan_Varg_Arkitekter_Ver2

 

 

 

Sandaletten_Kabelverket_Bostäder_Älvsjö_Stockholm_Kvartersvy_Varg_Arkitekter_Ver2

 

 

 

Sandaletten_Kabelverket_Bostäder_Älvsjö_Stockholm_Kvartersvy_Park_Varg_Arkitekter_Ver2