PLUSENERGIHUS I NORRA DJURGÅRDSSTADEN

VAD: Flerbostadshus, stadsutveckling.
VAR: Brofästet, Norra djurgårdsstaden, Stockholm
NÄR: 2014
KUND: Einar Mattsson projekt AB

De två huskropparna gestaltas som två tydliga monoliter, en KUB och ett rätblock, BLOCK, som bidrar med en stringent karaktär till den varierade strukturplanen och en enkelhet i uttryck mot nationalstadsparken.

Båda byggnaderna optimeras mot kuben som form, där det västra husets tas längst. Genom omsorgsfull reduktion och med en synergi av gestaltning, stomval och tekniska system har uppvärmnings- och kylbehov samt materialåtgång minimerats. Genom smart design skapar vi förutsättningar för plusenergi och en hållbar byggnad i både bygg- och förvaltningsskedet.

 

Plusenergihus_Norra_Djurgårdsstaden_Stockholm_Bostäder_Perspektiv2_Varg_Arkitekter

 

 

 

Plusenergihus_Norra_Djurgårdsstaden_Stockholm_Bostäder_Entréplan_Varg_Arkitekter

 

Plusenergihus_Norra_Djurgårdsstaden_Stockholm_Bostäder_Gårdsplan_Varg_Arkitekter

 

 

 

Plusenergihus_Norra_Djurgårdsstaden_Stockholm_Bostäder_Typplan_Varg_Arkitekter

 

 

 

 

Plusenergihus_Norra_Djurgårdsstaden_Stockholm_Bostäder_Fasad_Varg_Arkitekter

 

 

Plusenergihus_Norra_Djurgårdsstaden_Stockholm_Bostäder_Fasad_Rätblock_Varg_Arkitekter

 

 

 

 

Typlägenhet 50 (A3)