Punkthus i Råcksta

VAD: Bostäder, förslagsskiss
VAR: kv Vattenfallet, Råcksta, Stockholm
NÄR: 2009, Rosenbergs Arkitekter
KUND: JM AB

Skissuppdrag för punkthus i Råcksta, intill Vattenfalls huvudkontor. Uppdraget var att skapa ett rationellt punkthus med sex lägenheter per plan, 13 våningar och med en angiven maximal bruttoarea. Vi har strävat efter att göra byggnadskroppen så slank som möjligt och anknyta till den lokala femtiotalsarkitekturen i en lekfull nytolkning.

vattenfallet_racksta_bostad_ombyggnad_typplan_varg_arkitekter