Sollentuna Centrum

VAD: Allmän arkitekttävling, bostäder, offentliga byggnader
VAR: Sollentuna Centrum
NÄR: 2002, Rosenbergs Arkitekter
KUND: Betongforum i samverkan med Sollentuna kommun

Förslaget redovisar en tre våningar hög bostadsvolym placerad på en bottenvåning med lokaler för kommunens aktivitetshus, byggnadernas totala yta är ca 18 500 kvm. Byggnaden spänner mellan två torg, ett övre av mer privat karaktär och ett lägre, publikt torg som en del av aktivitetshuset och tvärstråket. Samtliga lägenheter har direktentréer från skyddade innergårdar. Bostadsvolymen bärs av en broliknade, platsgjuten konstruktion där antalet pelare i underliggande aktivitetshus är minimerat. Bostadshuset består av prefabricerade betongelement där en variation i fasad uppnås genom gjutning mot skivor med varierande ytstruktur. Förslaget uppskattades av juryn och belönades med inköp.

.

sollentunacentrum_sollentuna_aktivitetshus_illustratiosperspektiv_hörn_varg_arkitekter sollentunacentrum_sollentuna_aktivitetshus_illustration_hörn_varg_arkitekter  sollentunacentrum_sollentuna_aktivitetshus_detaljsnitt_varg_arkitekter