Solna City Hotel

VAD: Inbjuden tävling
VAR: Solna
NÄR: 2009, Rosenbergs Arkitekter
KUND: Unibail-Rodamco

Tävlingsförslaget visar Solna City Hotel, en markör för Solna Centrum, ett hus utan baksidor med likvärdiga fasader åt alla håll. Byggnadsförslagets olika system, bjälklag och stålstomme synliggörs. Tillsammans med fönsterpartier och väggdelar med translucent isolering skapas ett storskaligt mönster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

solna_city_hotel_gatuplan_varg_arkitekter

 

 

solna_city_hotel_hotellplan_detalj_varg_arkitekter

 

 

solna_city_hotel_hotellplan_varg_arkitekter

 

 

 

 

solna_city_hotel_modell_combo_varg_arkitekter

 

 

 

 

 

solna_city_hotel_sitplan_varg_arkitekter