Förtätning vid Solnavägen

VAD: Bostäder, handel, stadsutveckling
VAR: Solna Centrum
NÄR: 2009, Rosenbergs Arkitekter
KUND: Solna Kommun, Unibail-Rodamco

Ett nytt torg ger Solna Centrum ett lyft och kopplar samman de omkringliggande stadsdelarna Råsunda, Skytteholm och Platån/Hagalund. Dagens Solna Centrum får samtidigt en ny huvudentré från Centraltorget. I förslaget ingår också nya bostadshus på Solnavägen. Med konceptet “Solnas dolda solstrålar” länkas ny bebyggelse till den redan befintliga i Solna Centrum. Ett helt nytt torg vid Solnavägen ska ge visuella kopplingar till stadsdelarna som sträcker sig från centrum som tydliga diagonaler. De nya bostadshusen på bägge sidor om Solnavägen skapar en levande och intensiv gata. Det planeras även för ett karaktäristiskt kontorshus i korsningen Centralvägen/Solnavägen, som ska markera det förnyade Solna Centrum.

 

 

 

Solnavagen_solna_stockholm_diagram_gaturum_bostader_butiker_statsutveckling_varg_arkitekter

 

Solnavagen_solna_stockholm_diagram1_bostader_butiker_statsutveckling_varg_arkitekter

 

Solnavagen_solna_stockholm_gårdsplan_bostader_butiker_statsutveckling_varg_Arkitekter

 

 

 

Solnavagen_solna_stockholm_illustration2_bostader_butiker_statsutveckling_varg_arkitekter

 

 

Solnavagen_solna_stockholm_illustration3_bostader_butiker_statsutveckling_varg_arkitekter

 

 

Solnavagen_solna_stockholm_plan_bostader_butiker_statsutveckling_varg_Arkitekter

 

 

Solnavagen_solna_stockholm_sitplan_bostader_butiker_statsutveckling_varg_Arkitekter

 

Solnavagen_solna_stockholm_solstudier_bostader_butiker_statsutveckling_varg_arkitekter