Stationskvarter vid Telefonplan

VAD: Vidare arbete efter parallellt uppdrag, bostäder, handel, kollektivtrafik
VAR: Kv Tvålflingan, Telefonplan, Stockholm
NÄR: 2014
KUND: Stena Fastigheter Stockholm AB

Området kring Telefonplan utvecklas och kommer de närmaste tio åren att växa med ca 3000 bostäder. Projektet Tvålflingan är centralt orienterat i detta utvecklingsområde och omfattar fyra nya kvarter. Ett komplext stations- och bostadskvarter, och tre intilliggande bostadskvarter. Genom en överdäckning av Telefonplans tunnelbanestation kan ett nytt kvarter med bostäder, förskola, handel och bussterminal skapas, och en ny gata koppla samman LM-staden med bebyggelsen i söder. Stationskvarteret har en varierad höjd och volym som anknyter till industribyggnader, lamellhus och punkthus i området. Den högre bostadsdelen i kvarteret är 20 våningar hög och tydliggör Telefonvägens riktningsförändring i sina två volymer, samtidigt som de två kropparna vävs samman i sin gestaltning. Tornet fungerar också som landmärke då det signalerar bytespunkten på långt håll men är respektfullt tillbakaskjutet österut för att inte skugga torget. På överdäckningen bildas en stor grön gård för bostäder och förskola. Övriga tre kvarter byggs upp i en varierad skala i mellan fyra och sex våningar. Små släpp i kvarteren skapar inblick och utblick och bygger vidare på den tradition av halvöppna, sociala gårdar som finns i området.

 

 

Tvalflingan_Telefonplan_Stockholm_Tunnelbana_Overdackning_Kvarter_Situationsplan2_Varg_Arkitekter

 

 

 

Tvalflingan_Telefonplan_Stockholm_Tunnelbana_Overdackning_Kvarter_Situationsplan_Varg_Arkitekter

 

 

Tvalflingan_Telefonplan_Stockholm_Tunnelbana_Overdackning_Kvarter_Torn_Varg_Arkitekter

 

 

 

Tvalflingan_Telefonplan_Stockholm_Tunnelbana_Overdackning_Kvarter_Gård_Varg_Arkitekter