Skeppsbrokajen Jönköping

VAD: Bostäder, Stadsbyggnad, Stadsutveckling, Stadsplanering
VAR: Jönköping
NÄR: 2011, Rosenbergs Arkitekter
KUND: Jönköping Kommun

Jönköping växer och vi är med och utformar en ny stadsdel i Skeppsbrokajen, söder om Munksjön och stadens nuvarande stadskärna. I Skeppsbrokajen blandas olika boendetyper, arbetsplatser och offentliga rum. Under en övergångsperiod kan befintliga verksamheter ligga kvar längs den befintliga Kämpevägen. En station för Götalandsbanan blir områdets framtida kärna. Ett generöst offentligt rum kopplar stationen både fysiskt och visuellt till Munksjön och utsikten mot stadskärnan. Strukturplanen är en vidarebearbetning, tillsammans med Rundquist arkitekter, efter ett parallellt uppdrag 2011 och ligger till grund för kommunens fortsatta arbete.