Studentbostäder i parkmiljö

VAD: Stadsutveckling, studentbostäder
VAR: kv Adjutanten, Gärdet, Stockholm
NÄR: 2001, Rosenbergs Arkitekter
KUND: Culot AB

 

Byggnaden lösgör sig från den omkringliggande stadsbebyggelsenmen utgår från Gärdets bebyggelsekaraktär och att de befintliga träden bevaras. I två sockelvåningar inryms lägenhetsförråd, garage och ett daghem. Ovanför svävar ett femplans bostadshus i parkens längdriktning. Gemensamma gårdsutrymmen i övre våningsplan skär igenom bostadsvolymen i nordostlig-sydvästlig riktning. Projektet omfattar omkring 6000 kvm BTA och erbjuder effektiva bostadsplaner i olika storlekar.

adjukanten_gardet_stockholm_student_bostad_diagram_varg_arkitekter adjukanten_gardet_stockholm_student_bostad_fasad_varg_arkitekter   adjukanten_gardet_stockholm_student_bostad_illustration_skiss_interiör_varg_arkitekter adjukanten_gardet_stockholm_student_bostad_illustration_skiss_varg_arkitekter

adjukanten_gardet_stockholm_student_bostad_illustration_skiss02_varg_arkitekter