Tegnérs torn

VAD: Flerbostadshus, nybyggnation
VAR: Sabbatsberg, Stockholm
NÄR: 2017 - pågående
KUND: Svenska Bostäder

Områdets brokiga sammansättning av olika hustyper och nivåskillnader kräver en tydlig husvolym. Samtidigt är det givetvis önskvärt att byggnaden inordnas i det omgivande stadslandskapet. Tegnérgatan har ett flertal kvarter som markeras med torn i hörn. Det specifika hörnet i kvarteret Tegnérgatan/Dalagatan har vi studerat och låtit inspirera till föreslagen husvolym. Den nya volymen möter trottoaren på Tegnérgatan och avslutar kvarteret. Det fasade hörnet ger en bra anslutning till både den nya gatan och trappförbindelsen till den övre nivån. Bostadsentrén är förlagd i hörnet och blir naturligt väderskyddad av den utkragande fasaden. Mot Tegnérgatan planeras verksamhet i bottenvåningen; välgörande för gatumiljön. Gestaltningsidén är att låta fasad och tak hålla samma material vilket ger en eftersträvad sammanhållen volym.  Fasadbeklädnaden utförs med en omsorgsfull detaljering och indelning. Byggnaden har burspråk på tre fasader och taket gestaltas med takkupor.

 

 

170310_Tegners_torn_FASAD-HÄLSOBRUNNSGATAN

Fasad mot Hälsobrunnsgatan

 

170310_Tegners_torn_FASAD-TEGNERGATAN

Fasad mot Tegnérgatan

 

170310_Tegners_torn_FASAD-CRAFOORDS-VÄGG

Fasad mot Crafoords Väg

 

170310_Tegners_torn_FASAD-I-NY-GÅRD

Fasad mot befintlig byggnad

 

 

Tegners_Torn_Tegnergatan_Vasastan_Flygfoto_Montage_Varg_Arkitekter