Tomteboda Tvätthall

VAD: Tvätthall och administartionsbyggnad
VAR: Tomteboda, Solna
NÄR: 2013
KUND: NAI Svefa

Vid Tomteboda Postterminal, som ursprungligen ritades av Rosenberg och Stål arkitektkontor, utvecklar vi tillsammans med BBH arkitekter och ingenjörer en ny modern bussdepå med terminalbyggnad och tvätthall för SL:s innerstadsbussar.
Depån ska rymma 260 bussuppställningsplatser fördelade på markplan och på ett nytt bussdäck i anslutning till terminalbyggnaden. I en miljö där fotgängare ska samsas med 260 bussar har stor vikt lagts vid att skapa tydliga och säkra kommunikationsstråk och en klar logistik inom området. Tomten omgärdas av järnvägen, stora trafikleder och Postnords och Tomteboda fd postterminals mäktiga byggnadsvolymer. Den nya terminalbyggnaden är gestaltad för att kunna inrätta sig i den storskaliga kontext den ska vara en del av, utan att försöka dominera den.

 

Tomteboda_Tvatthall_Administrationsbyggnad_Solna_Diagram_B_Varg_Arkitekter Tomteboda_Tvatthall_Administrationsbyggnad_Solna_Diagram_C_Varg_Arkitekter

 

 

Tomteboda_Tvatthall_Administrationsbyggnad_Solna_Situationsplan_Varg_Arkitekter

 

 

 

Byggnaden är horisontellt uppdelad i två tydliga volymer; en bas bestående av tvätthall och teknik och en övre utkragande del med adminstration, trafikledning, konferens och personalfunktioner. För att hålla samman ett varierat rumsprogram kläs den övre delen med ett transparent metalliskt skikt som också länkar samman byggnaden till sin storskaliga kontext. Depån och terminalbyggnaden ska klara av stora och intensiva trafikrörelser och flöden av människor, dygnet runt. Terminalbyggnaden ska samtidigt vara en arbetsplats för ca 400 personer. Interiören utformas för att skapa en lugn, harmonisk miljö som delvis vänder sig inåt från den intensiva verksamheten. Två gröna gårdar utgör rekrativa centrala platser. Utblickar koncentreras och riktas medvetet. Den större gården orienteras mot de stora vackra uråldriga ekarna i norr.

 

 

Tomteboda_Tvatthall_Administrationsbyggnad_Solna_Oversikt_A_Varg_Arkitekter

 

Tomteboda_Tvatthall_Administrationsbyggnad_Solna_Oversikt_B_Varg_Arkitekter

 

 

 

 

Tomteboda_Tvatthall_Administrationsbyggnad_Solna_Fasader_Arkitekter

 

Tomteboda_Tvatthall_Administrationsbyggnad_Solna_Modellfotografier_Varg_Arkitekter