Ultuna Biocentrum

VAD: Parallellt uppdrag, Laboratorier, undervisningslokaler
VAR: Ultuna, Uppsala
NÄR: 2006, Rosenbergs Arkitekter
KUND: Akademiska hus i Uppsala

Förslaget utgår från detaljplanens intentioner med kvartersliknande bebyggelse i tre, delvis fyra plan. Bottenvåningen ges en lätt och glasad karaktär, golvmaterialet i de öppna kommunikationsstråken förmedlar kontakt mellan ute och inne. De kringbyggda gårdarna öppnar sig med breda portiker mot omgivningen, gårdarna används både som uppehållsytor och entrézoner. Entréplanet inrymmer konferenslokaler för undervisning. Ovan entréplanet finns två rationella och flexibla våningsplan för forskning, lokalerna orienterar sig runt fyra gårdar och är uppdelade i våta och torra zoner för laboratorier respektive kontor. Yta: 16700 kvm.

ulltuna_biocentre_fasad_varg_arkitekter

 

ulltuna_biocentre_interiör_illustration_varg_arkitekter

 

 

 

ulltuna_biocentre_interiör_plan_varg_arkitekter