Fasett

VAD: Parallellt uppdrag, energieffektiva kontor, forskningslokaler
VAR: KTH Campus Stockholm
NÄR: 2011, Rosenbergs Arkitekter
KUND: Akademiska hus

Ett rätblock som fasas av diagonalt i horisontal- och vertikalled för att anpassas till omgivningens byggnader och gatumönster, så formas den fasetterade byggnadsvolymen. Nybyggnationen placerar sig på ett självklart sätt i kvartersmönstret och bildar, ihop med Lallerstedts befintliga byggnad, fond till ett definierat, gemensamt entrérum. Ett nytt entrétorg markerar huvudentrén och erbjuder plats för utevistelse i söderläge, i skuggan av ett nyplanterat stort träd. Fasadmaterialet inspireras den traditionella tegelarkitekturen på KTH, men här återfinns det röda teglet i en modernare tolkning, som inklädda betongelement. I de slitsar som bildas mellan elementen placeras fönsteröppningar. Kontorsvåningarnas planlösning bygger på ett flexibelt basplan som kan ge öppen planlösning och/eller kontorsrum. Våtenheter, trapphus och hissar samlas i ett ”funktionsstråk”. Installationssystemen får arkitektoniska, rumsliga lösningar och energifrågorna är en naturlig del av gestaltningen. Uppdraget utfördes i samarbete med Zuez arkitekter.

 

 

 

KTH_Högskola_Universitet_Forskningslokaler_Kontor_Energieffektiva_Enerigi_Klimat_Varg_Arkitekter

 

 

 

KTH_Högskola_Universitet_Forskningslokaler_Kontor_Energieffektiva_Facettering_Form_Facett_Fasett_Varg_Arkitekter

 

 

 

KTH_Högskola_Universitet_Forskningslokaler_Kontor_Energieffektiva_Perspektivbild_Varg_Arkitekter

 

 

KTH_Högskola_Universitet_Forskningslokaler_Kontor_Energieffektiva_Plan_Varg_Arkitekter

 

 

KTH_Högskola_Universitet_Forskningslokaler_Kontor_Energieffektiva_Site_Plan_Varg_Arkitekter