Ultuna Kraftvärmeverk

VAD: Programhandling, teknisk anläggning
VAR: Ultuna
NÄR: 2004, Rosenbergs Arkitekter
KUND: Akademiska hus

Programhandling och illustration till detaljplan på uppdrag av Akademiska hus för ett kraftvärmeverk i Ultuna utanför Uppsala. Kraftvärmeverkets placering anpassas till intilliggande vägars rätvinkliga struktur. Tomtens ostligaste del behålls utan bebyggelse som en del av det öppna landskapet runt Dag Hammarskjölds väg. Detta öppna parti kan ges en mjuk, böljande landskapsutformning i anslutning till den planerade gång- och cykeltunneln och den nya dammen. Anläggningen består av en huvudbyggnad som innehåller flislager och pannor med tillhörande teknisk försörjning. Till denna huvudbyggnad ansluts en personalbyggnad, en 45 meter hög skorsten och skrubbertorn samt en invallad oljetank. Dessutom finns en 40 meter hög ackumulatortank. Den placeras så att den hamnar i bakgrunden när man betraktar anläggningen på långt avstånd från Dag Hammarskjölds väg i söder. Avsikten är att ge hela anläggningen en sammanhållen gestaltning på en begränsad del av tomten.

 

 

 

 

KK_ulltuna_foto_varg_arkitekter