Kvarteret Freden

VAD: arbetsplatser, restaurang, om- och tillbyggnad
VAR: Hallonbergen, Sundbyberg
NÄR: 1996-2011, Rosenbergs Arkitekter
KUND: Fastighets AB Förvaltaren

En första etapp (ansvarig arkitekt Gustaf Rosenberg) omfattade om- och tillbyggnad av kontorslokaler för Ericsson. Ett flertal ytterligare hyresgästanpassningar och fasadrenoveringar har därefter utförts av Inga Varg.