RAKKAS – Naturum Laponia

VAD: Inbjuden tävling, naturum
VAR: Stora Sjöfallet, Lappland
NÄR: 2009, Rosenbergs Arkitekter
KUND: Länsstyrelsen i Norrbotten

Inbjuden tävling om naturum i Laponia som genomfördes tillsammans med Nivå Landskapsarkitektur och Jonas Bohlin. Projektet använder traditionella former och material som sätts ihop till en ny komposition. Förslaget tilldelades hedersomnämnande, följande är ett citat ur juryns motivering: ”Rakkas är en smal och elegant byggnad som tar avstamp i traditionen samtidigt som den pekar mot en framtida utveckling. Byggnaden kan i sig själv bli en attraktion”.

 

Rakkas_naturum_Laponia_fasad_detalj_varg_arkitekter

 

Rakkas_naturum_Laponia_fasad_varg_arkitekter

 

Rakkas_naturum_Laponia_illustration_section_varg_arkitekter

 

Rakkas_naturum_Laponia_plan_varg_arkitekter