Varg arkitekter startades 2014 och ägs av arkitekt SAR/MSA Inga Varg, som leder arkitektteamet och är nära involverad i projektens utformning. I dag arbetar ett trettiotal personer på kontoret som ligger vid Tjärhovsplan i Stockholm. Vår verksamhet, är i huvudsak koncentrerad till Stockholmsregionen, och spänner från bostäder och stadsbyggnad till kontor och lärandemiljöer. Uppdragsgivare är kommuner, allmännyttan, statliga och kommunala bolag, privata fastighetsägare, fastighetsutvecklare och byggbolag.

Inga Varg är utbildad vid Arkitekturskolan KTH i Stockholm och har arbetat med komplexa uppdrag inom stadsbyggnad, arkitektur och inredning sedan 1978. Hon deltar ofta i juryarbeten, och är sedan 2013 ledamot i Stockholms Skönhetsråd. Hennes projekt har belönats med bland annat Kasper Salin-priset och Svensk betongs Arkitekturpris. Innan Inga Varg startade Varg Arkitekter drev hon Rosenbergs Arkitekter tillsammans med Alessandro Ripellino. Kontoret var mycket framgångsrikt och hade efter 20 år nått en storlek där ägarna valde att dela upp det i två separata verksamheter. De flesta i arkitektteamet på Varg Arkitekter har sin bakgrund inom Rosenbergs Arkitekter och delar mångåriga gemensamma erfarenheter därifrån. Varg Arkitekter vill utveckla intresseväckande arkitektur och stadsbyggnad med omsorg om detaljer och en genomtänkt relation till omgivningen. Vi strävar efter en balans mellan att söka nya lösningar och utnyttja beprövad erfarenhet och våra projekt utmärks av en hållbar, tidlös gestaltning.

Varg arkitekter har ”Högsta kreditvärdighet” Riskklass 5 enligt UC risk.

Priser och nomineringar som tilldelats Inga Vargs byggnader

Som ansvarig arkitekt
2010
Svensk betongs Arkitekturpris tilldelas Flat Iron Building (kvarteret Klassföreståndaren)
2003 Nybyggnad för Karolinska Institutet i Flemingsberg nomineras till Sveriges Arkitekters Salinpris

Som handläggande arkitekt, ansvarig: Gustaf Rosenberg
2000 Ericssons utvecklingskontor i Mjärdevi Science Park i Linköping nomineras till Betongelementföreningens arkitekturpris
1994 Kasper Salinpriset tilldelas Tekniska Verken i Linköping för dess anläggning vid Stångåstranden
1986 Partek Höganäs keramikpris utdelas till IBMs försäljningskontor i Kista för dess fasadgestaltning