KV. DRAGONEN

Bostadskvarter längs med Dragonvägen i Upplands Väsby

GAMLA TYRESÖVÄGEN

Bostadskvarter vid Gamla Tyresövägen i Skarpnäck

TORGKVARTERET I LINKÖPING

Fyra hus i Torgkvarteret, Vallastaden Linköping. Kvarteret är en del av LinköpingsBo2017.

Balkonghusen i Norra Djurgårdsstaden

Bostäder med gröna uterum vid Bobergsgatan.

Älvsjö studenthus – Kv.Sjöbotten

Studentbostäder

PUNKTHUS I BRANTEN

Tre punkthus i branten mellan Stadshagen och Hornsbergsstrand.

Infill i Gubbängen

Modern tolkning av lamellhus i 50-talsförort.

HÖGA HUS I HÄGGVIK

Varierat kvarter i stadsutvecklingsområdet Södra Häggvik

Tegnérs torn

Infill-projekt i Sabbatsberg, Vasastan

STAD I PARKEN, PARK I STADEN

Grönt bostadskvarter i Täby park

Landscraper på Lilla Essingen

Ett gediget bostadshus i betong och tegel.

SAMMANLÄNKADE PUNKTHUS I JARLABERG

Förtätning i en smal tomt längs Jarlabergsvägen

EN STRAM VOLYM SOM FOND TILL PARKEN

Bostäder mot stadsparken i Södra Värtan, kvarter M3.

BOSTÄDER VID KAJEN I SÖDRA VÄRTAN, KVARTER O2

En sober gestalt som står distinkt mot hamnen och staden - öppnar glimtar mot en blomstrande gård.

ÅRSTAHUSEN – KVARTERET MÖTESPLATSEN

Boende mellan spår och grönska.

kv Gladan – balkonghus på Kungsholmen

Hus och park i Stadshagen.

PÅ SPÅRET

Fem spår och en bricka i detta tävlingsförslag för Kabelverket DP3 i Älvsjö

ÄLVSJÖSTADENS ENTRÉ

Entrékvarteret blir det första kvarteret i den nya Älvsjöstaden.

Medveten variation i Älvsjö

Familjebostäders Kv.2 blir det andra kvarteret längs Älvsjöstadens huvudgata när man kommer söderifrån. 

TÄBY CENTRUMS ORIGO

Brf. Origo är en del av Kv. Kaninen vid det nybyggda torget i Täby Centrum.

Bostadskvarter i Barkarbystaden

Det gamla flygfältet omvandlas till bostadsområde, vi ritar ett helt kvarter åt Einar Mattsson.

BOSTÄDER I UPPSALA MED GÅRDEN SOM HJÄRTA

I Rosendal, strax söder om centrala Uppsala, framhäver detta tävlingsförslag gården som samlingspunkt.

ETT RAMVERK I NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Volymer och typologier anpassade till sina förutsättningar skapar en småskalighet och variation inom kvarteret.

MELLAN INDUSTRI OCH PARK I ÄLVSJÖ

Med sin placering i gränslandet mellan industri och park får Sandaletten i Älvsjö en tydlig prägel som bostadsområde.

PLUSENERGIHUS I NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Tillsammans med Einar Mattsson och BCPS har vi lämnat in ett förslag till markanvisning avseende plusenergihus i Brofästet, Norra djurgårdsstaden.

Bostäder vid Vallastråket i Årsta

Ett flertal byggnader i den nya stadsdelen vid Årstafältet.

KVARTERET HJULMAKAREN

Bostäder, förskola och lokaler vid Kavalleritorget i Rissne, Sundbyberg.

Stationskvarter vid Telefonplan

Bostäder och lokaler på en överdäckning av tunnelbanestationen.

Framtidens boende vid Västerbroplan, HSB 2023

Gröna bostäder intill Rålambshovsparken ger liv åt Västerbroplan.

Bostadshus vid Brofästet, Norra Djurgårdsstaden

Tre solitärer i miljöstadsdel.

Kvartersstad vid Telefonfabriken

Industri-inspirerad bostadsmiljö med flerbostadshus och stadsradhus.

Naturnära stadsutveckling intill Älvsjö centrum

Centrala Älvsjö förtätas med bostäder.

Stadsförtätning vid Norra Kvarngärdet i Uppsala

Förslag till förtätning med konceptet ”Lameller och pärlband”, där lägre byggnader blandas med högre punkter.

Stationsnära stadsutveckling i Jönköping

Ny stadsdel söder om Munksjö för ett växande Jönköping

Förtätning vid Solnavägen

Ny bebyggelse längs Solnavägen skapar en levande gatumiljö och binder ihop stadsdelarna.

Öppen stadsplan i Norra Djurgårdsstaden

En hållbar stadsdel med öppna stadsrum och kompakta byggnader med utblickar.

Punkthus i Råcksta

En lekfull nytolkning av femtiotalsarkitekturen.

Un(b)lock, ett förnyat kvarter på Södermalm

Infillprojekt i kvartersstaden som öppnar gårdsrummet mot gatorna.

Sollentuna Centrum

Ett förslag som utnyttjar betongens potential.

Studentbostäder i parkmiljö

I kvarteret Adjutanten föreslås ett smart bostadshus med flexibla planlösningar.