Drömhuset

Anja och Filippas hållbara fritidshus

Tegnérs torn

Infill-projekt i Sabbatsberg, Vasastan.

Öppna Landskap

Äldreboende i Pilhamn, Värmdö

Lokstallarna

Fyra bostadshus i Hagastaden

Brofästet 1

Tre solitärer i Norra Djurgårdsstaden

Elddonet

Bostäder och lokaler i Täby Park

Sköndal

Varierad fasadgestaltning i ny stadsdel

Bordsvägen

Bostäder och lokal i Gubbängen

Parkkvarteret

Stadskvarter i Barkabystaden

Balkonghusen

Bostäder med gröna uterum vid Bobergsgatan.

Kallbadhuset

Parhus vid stranden

Kvarteret Opalen

Stadskvarter i framväxande Täby Park

Lilla Essingen Landscraper

Ett gediget bostadshus i betong och tegel.

TRÄKVARTER I STRÄNGNÄS

Bostäder i massivträ.

BROFÄSTET 2

Bostadskvarter längs med Bobergsgatan i Norra Djurgårdsstaden.

KV. TRIANGELN

Bostäder i komplex och naturskön miljö.

TORGKVARTERET I LINKÖPING

Fyra hus i Vallastaden. Kvarteret var en del av LinköpingsBo 2017.

Riksby

Kvarter med bostäder och lokaler i Riksby , Bromma

Pulkabacken

Trähus i suterräng

ATELJÉHUSEN OCH MAGASINET

Komplettering till kulturmiljön i Steninge Slottsby

Magelungens Strand

Kvarter och punkthus vid sjön Magelungen

ÄLVSJÖSTADENS ENTRÉ

Entrékvarteret blir det första kvarteret i den nya Älvsjöstaden.

KVARTERET HJULMAKAREN

Bostäder, förskola och lokaler vid Kavalleritorget i Rissne, Sundbyberg.

KV. DRAGONEN

Bostadskvarter längs med Dragonvägen i Upplands Väsby.

SKARPNÄCKS ENTRÉ

Bostadskvarter vid Gamla Tyresövägen i Skarpnäck.

HÄGGVIKS HÖGHUS

Varierat kvarter i stadsutvecklingsområdet Södra Häggvik.

Stad i Park, Park i stad

Grönt bostadskvarter i Täby park.

SAMMANLÄNKADE PUNKTHUS I JARLABERG

Förtätning i en smal tomt längs Jarlabergsvägen.

Gladan

Hus och park i Stadshagen, Kungsholmen.

ÅRSTAHUSEN

Boende mellan spår och grönska.

SÖDRA VÄRTAN, PARKEN

Bostäder i en stram volym mot stadsparken i Södra Värtan

SÖDRA VÄRTAN, KAJEN

En sober gestalt som står distinkt mot hamnen och staden.

TVÅLFLINGAN

Förtätning och utveckling av Telefonplans kärna.

WÄTTINGETRAPPAN

Terrasserade volymer i Wättinge.

PÅ SPÅRET

Fem spår och en bricka i detta tävlingsförslag för Kabelverket DP3 i Älvsjö.

RASBRANTEN

Tre punkthus i branten mellan Stadshagen och Hornsbergsstrand.

TÄBY CENTRUMS ORIGO

Brf. Origo är en del av Kv. Kaninen vid det nybyggda torget i Täby Centrum.

BOSTÄDER I UPPSALA MED GÅRDEN SOM HJÄRTA

I Rosendal, strax söder om centrala Uppsala, framhäver detta tävlingsförslag gården som samlingspunkt.

Älvsjö studenthus

Studentbostäder.

Bostadskvarter i Barkarbystaden

Det gamla flygfältet omvandlas till bostadsområde, vi ritar ett helt kvarter åt Einar Mattsson.

Un(b)lock

Infillprojekt i kvartersstaden som öppnar gårdsrummet mot gatorna.

Infill i Gubbängen

Modern tolkning av lamellhus i 50-talsförort.

Öppen stadsplan i Norra Djurgårdsstaden

En hållbar stadsdel med öppna stadsrum och kompakta byggnader med utblickar.

Kvartersstad vid Telefonfabriken

Industri-inspirerad bostadsmiljö med flerbostadshus och stadsradhus.

Studentbostäder i parkmiljö

I kvarteret Adjutanten föreslås ett smart bostadshus med flexibla planlösningar.