TORGKVARTERET I LINKÖPING

Fyra hus i Vallastaden. Kvarteret var en del av LinköpingsBo 2017.

Tegnérs torn

Infill-projekt i Sabbatsberg, Vasastan.

KV. DRAGONEN

Bostadskvarter längs med Dragonvägen i Upplands Väsby.

Kallbadhuset

Parhus vid stranden

Gladan

Hus och park i Stadshagen, Kungsholmen.

Landscraper på Lilla Essingen

Ett gediget bostadshus i betong och tegel.

SÖDRA VÄRTAN, PARKEN

Bostäder i en stram volym mot stadsparken i Södra Värtan

Brofästet 1

Tre solitärer i Norra Djurgårdsstaden

Magelungens Strand

Kvarter och punkthus vid sjön Magelungen

Balkonghusen

Bostäder med gröna uterum vid Bobergsgatan.

TÄBY PARK

Grönt bostadskvarter i Täby park.

SÖDRA VÄRTAN, KAJEN

En sober gestalt som står distinkt mot hamnen och staden.

BROFÄSTET 2

Bostadskvarter längs med Bobergsgatan i Norra Djurgårdsstaden.

ÄLVSJÖSTADENS ENTRÉ

Entrékvarteret blir det första kvarteret i den nya Älvsjöstaden.

RASBRANTEN

Tre punkthus i branten mellan Stadshagen och Hornsbergsstrand.

Älvsjö studenthus

Studentbostäder.

KV. TRIANGELN

Bostäder i komplex och naturskön miljö.

ÅRSTAHUSEN

Boende mellan spår och grönska.

HÄGGVIKS HÖGHUS

Varierat kvarter i stadsutvecklingsområdet Södra Häggvik.

WÄTTINGETRAPPAN

Terrasserade volymer i Wättinge.

TÄBY CENTRUMS ORIGO

Brf. Origo är en del av Kv. Kaninen vid det nybyggda torget i Täby Centrum.

Bostäder vid Vallastråket i Årsta

Ett flertal byggnader i den nya stadsdelen vid Årstafältet.

TVÅLFLINGAN

Förtätning och utveckling av Telefonplans kärna.

SAMMANLÄNKADE PUNKTHUS I JARLABERG

Förtätning i en smal tomt längs Jarlabergsvägen.

Stationskvarter vid Telefonplan

Bostäder och lokaler på en överdäckning av tunnelbanestationen.

Infill i Gubbängen

Modern tolkning av lamellhus i 50-talsförort.

SKARPNÄCKS ENTRÉ

Bostadskvarter vid Gamla Tyresövägen i Skarpnäck.

Bostadskvarter i Barkarbystaden

Det gamla flygfältet omvandlas till bostadsområde, vi ritar ett helt kvarter åt Einar Mattsson.

KVARTERET HJULMAKAREN

Bostäder, förskola och lokaler vid Kavalleritorget i Rissne, Sundbyberg.

BOSTÄDER I UPPSALA MED GÅRDEN SOM HJÄRTA

I Rosendal, strax söder om centrala Uppsala, framhäver detta tävlingsförslag gården som samlingspunkt.

Öppen stadsplan i Norra Djurgårdsstaden

En hållbar stadsdel med öppna stadsrum och kompakta byggnader med utblickar.

PÅ SPÅRET

Fem spår och en bricka i detta tävlingsförslag för Kabelverket DP3 i Älvsjö.

Framtidens boende, HSB 2023

Gröna bostäder intill Rålambshovsparken ger liv åt Västerbroplan.

Naturnära stadsutveckling intill Älvsjö centrum

Centrala Älvsjö förtätas med bostäder.

PLUSENERGIHUS I NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Tillsammans med Einar Mattsson och BCPS har vi lämnat in ett förslag till markanvisning avseende plusenergihus i Brofästet, Norra djurgårdsstaden.

MELLAN INDUSTRI OCH PARK I ÄLVSJÖ

Med sin placering i gränslandet mellan industri och park får Sandaletten i Älvsjö en tydlig prägel som bostadsområde.

Kvartersstad vid Telefonfabriken

Industri-inspirerad bostadsmiljö med flerbostadshus och stadsradhus.

Skeppsbrokajen Jönköping

Ny stadsdel söder om Munksjö för ett växande Jönköping.

Förtätning vid Solnavägen

Ny bebyggelse längs Solnavägen skapar en levande gatumiljö och binder ihop stadsdelarna.

Un(b)lock

Infillprojekt i kvartersstaden som öppnar gårdsrummet mot gatorna.

Studentbostäder i parkmiljö

I kvarteret Adjutanten föreslås ett smart bostadshus med flexibla planlösningar.