ÄLVSJÖSTADENS ENTRÉ

VAD: Bostadsutveckling
VAR: Älvsjöstaden (f.d. Kabelverket) , Älvsjö
NÄR: 2011-2015
KUND: JM AB

Entrékvarteret utgör ”porten” till den nya stadsdelen Älvsjöstaden i Älvsjö. Här övergår förlängningen av Götalandsvägen till en mjukt formad huvudgata, som leder upp mot den nya skolan, idrottsplatsen och Solbergaskogen.

Entrékvarteret får ett karaktärsfullt uttryck med ett lutande tak som följer byggnadens svängda form. Likt en snäcka rör sig byggnaden runt kvarteret och öppnar sig mot dess mitt; en grönskande gård och mötesplats.

Utåt formges kvarteret med tegel i varierande nyanser och relief. Mot gården blir fasaden ljus, som innanmätet på en snäcka.