ÄLVSJÖSTADENS ENTRÉ

VAD: Bostadsutveckling
VAR: Älvsjöstaden (f.d. Kabelverket) , Älvsjö
NÄR: 2011-2015
KUND: JM AB

Entrékvarteret utgör ”porten” till den nya stadsdelen Älvsjöstaden i Älvsjö.

Här övergår förlängningen av Götalandsvägen till en mjukt formad huvudgata, som leder upp mot den nya skolan, idrottsplatsen och Solbergaskogen.

Entrékvarteret får ett karaktärsfullt uttryck med ett lutande tak som följer byggnadens svängande form. Likt en snäcka rör sig byggnaden runt kvarteret och öppnar sig mot dess mitt; en grönskande gård och mötesplats.

Utåt formges kvarteret med tegel i varierande nyanser och relief. Mot gården blir fasaden ljus, som innanmätet på en snäcka.

Entrekvarteret_Älvsjö_Bostäder_Byggstart_Varg_Arkitekter

 

Entrekvarteret_Älvsjö_Bostäder_Situationsplan_Varg_Arkitekter

 

Entrekvarteret_Älvsjö_Bostäder_Fasadkoncept_Varg_Arkitekter

 

Entrekvarteret_Älvsjö_Bostäder_Fasader_Varg_Arkitekter Entrekvarteret_Älvsjö_Bostäder_Fasad_Exempel_Varg_Arkitekter_Ver2 Entrekvarteret_Älvsjö_Bostäder_Fasad_Tegeltyper_Varg_Arkitekter

 

Entrekvarteret_Älvsjö_Bostäder_Fasadutsnitt_Varg_Arkitekter

 

Entrekvarteret_Älvsjö_Bostäder_Perspektiv_Gård_Varg_Arkitekter