Vi vill verka för att vårt samhälle utvecklas hållbart och bidra med en samtida arkitektur som berikar livet i och mellan husen. Kloka investeringar och långsiktighet är fundamentalt i omställningen till en mer hållbar byggsektor. Vi föreslår gedigna och sunda material och välfungerande tekniska lösningar som ger långsiktig hållbarhet, rationell förvaltning och en gestaltning som åldras med värdighet. Vi drivs av visionen att god arkitektur inte rivs.


Vi arbetar med hållbarhet i alla skeden, från de allra första strategiska valen, livscykelanalyser, optimering av materialval till slutlig certifiering. Vi tror på en innovationsdriven process där utbildning och kunskapsutbyte så väl som praktiknära forskning och pilotprojekt tar oss närmare målet om en klimatneutral framtid.


Vi har ett samordnat kvalitets- och miljöledningssystem som ansluter till ISO 9001 och ISO 14001.
Vi arbetar med följande miljöcertifieringar:

– Miljöbyggnad Guld/Silver
– Svanen
– LEED
– BVB / BASTA
– Plusenergi
– Green Building