Varg Arkitekter grundades 2014. Kontoret är en fortsättning av Inga Vargs 30-åriga verksamhet i Rosenbergs Arkitekter som grundades 1955 och då hette Rosenberg och Stål. Rosenbergs Arkitekter utvecklade arkitektur och fysiska miljöer inom ett stort verksamhetsfält; offentliga byggnader, kontor, skolor- och lärandemiljöer, bostäder och stadsutvecklingsprojekt. Inga Varg påbörjade samarbetet med ett flertal nuvarande medarbetare redan på Rosenbergstiden.


Kända Rosenbergsprojekt är bland andra Tomteboda postterminal, Sollentuna sport- och simhall och Tekniska verkens huvudkontor i Linköping, de två sistnämnda belönade med Kasper Salin-priset. Bland de senare projekten där Inga Varg har haft rollen som ansvarig arkitekt utmärker sig Flat Iron Building i Stockholm, Zanderska Huset på universitetscampus i Huddinge samt stadsplanen i Norra Djurgårdsstaden.


Från Rosenbergs har vi med oss ett strukturellt och metodiskt arbetssätt som också präglar projektens gestaltning och planorganisation samt ambitionen att alltid förena erfarenhet med nytänkande.