Castellum Stockholm

Kontor för interna och externa möten.

FÖRSKOLAN PIRATEN

Nybyggda lokaler med kreativa lösningar för lekfulla brukare.

Castellum regionkontor Stockholm

Funktionellt kontor med varierande arbetsplatser och flexibla lösningar.

JUVELEN I UPPSALA

Ett flexibelt inredningskoncept i Uppsalas nya juvel.

Sollentuna International School

Skolan byggs om och får en ny lekfull fasad i grått och vitt med klargröna inslag.

Sollentuna sim- och sporthall

Omfattande om- och tillbyggnad av den KasperSalin-prisade byggnaden ursprungligen ritad av Gustaf Rosenberg.

Ombyggnad av Zanderska huset

Effektivisering och uppgradering av entré och mötesplatser.