Varg Arkitekter

VAD: Kontorsinredning
VAR: Renstiernas gata, Stockholm
NÄR: 2020 - pågående

Foto: Andy Liffner