Lokstallarna

Fyra bostadshus i Hagastaden

Vidsjötun

Bostäder, förskola och stadsutveckling, Värmdö

Terrasskvarteren

Två punkthus i vidareutvecklingen av Norra Djurgårdsstaden

CENTRALA TELEFONPLAN

Förtätning och utveckling av Telefonplans kärna

Guide till gråzonen

Urbanforskning - En undersökning av det gemensamma

RASBRANTEN

Tre punkthus i branten mellan Stadshagen och Hornsbergsstrand.

Rinkebyterrassen

Två parkeringsdäck

Albydalen

Stadsutveckling i Västra Albydalen

SAMMANLÄNKADE PUNKTHUS I JARLABERG

Förtätning i en smal tomt längs Jarlabergsvägen.

CAMPUS NÄCKROSEN

En mötesplats för humaniora, kultur och konst som öppnar sig för göteborgarna.

PÅ SPÅRET

Fem spår och en bricka i detta tävlingsförslag för Kabelverket DP3 i Älvsjö.

Backaplans Blandstad

Stadsutveckling i ett handelsområde där externhandel bäddas in i bostäder och blir till internhandel.

Öppen stadsplan i Norra Djurgårdsstaden

En hållbar stadsdel med öppna stadsrum och kompakta byggnader med utblickar.

Gubbängsfältet

Ett grönområde omgärdat av trafikleder och högspänningsledningar blir en säker och rekreativ grön lunga i den växande staden.

Framtidens stad i Linköping

En resilient stadsdel som växer fram undan för undan, och lockar innovativa invånare.

Naturnära stadsutveckling intill Älvsjö centrum

Centrala Älvsjö förtätas med bostäder.