Vidsjötun

Bostäder, förskola och stadsutveckling, Värmdö

Lokstallarna

Fyra bostadshus i Hagastaden

Rinkebyterrassen

Två parkeringsdäck

Albydalen

Stadsutveckling i Västra Albydalen

SAMMANLÄNKADE PUNKTHUS I JARLABERG

Förtätning i en smal tomt längs Jarlabergsvägen.

TVÅLFLINGAN

Förtätning och utveckling av Telefonplans kärna.

CAMPUS NÄCKROSEN

En mötesplats för humaniora, kultur och konst som öppnar sig för göteborgarna.

PÅ SPÅRET

Fem spår och en bricka i detta tävlingsförslag för Kabelverket DP3 i Älvsjö.

RASBRANTEN

Tre punkthus i branten mellan Stadshagen och Hornsbergsstrand.

Backaplans Blandstad

Stadsutveckling i ett handelsområde där externhandel bäddas in i bostäder och blir till internhandel.

Öppen stadsplan i Norra Djurgårdsstaden

En hållbar stadsdel med öppna stadsrum och kompakta byggnader med utblickar.

Gubbängsfältet

Ett grönområde omgärdat av trafikleder och högspänningsledningar blir en säker och rekreativ grön lunga i den växande staden.

Framtidens stad i Linköping

En resilient stadsdel som växer fram undan för undan, och lockar innovativa invånare.

Naturnära stadsutveckling intill Älvsjö centrum

Centrala Älvsjö förtätas med bostäder.