Vidsjötun

VAD: Bostäder, förskola, stadsutveckling
VAR: Brunn, Värmdö
NÄR: 2021 - pågående
KUND: RO Properties

På randen mellan Brunns befintliga bebyggelse och den vidsträckta skärgårdsnaturen utvecklas ett nytt bostadsområde med en naturnära bebyggelse integrerad i den dramatiska topografin. Bland hällmark och tallskog planeras för radhus, parhus och småskaliga flerbostadshus. Bebyggelse- och gatustrukturen anpassas varsamt efter befintliga stigar och platsens varierade terräng med dalgångar, berghällar och mäktiga träd.

En förskola tillsammans med flera felleshus– gemensamhetshus med plats för samvaro, kultur- och föreningsverksamhet – fungerar som sociala nav i det nya området.  Här skapas ett hållbart boende med skogen som trädgård.

Läs mer om projektet hos Ro Properties.