Öppen stadsplan i Norra Djurgårdsstaden

VAD: Vidare arbete efter parallellt uppdrag, stadsutveckling
VAR: Norra Djurgårdsstaden, Ropsten, Stockholm
NÄR: 2009, Rosenbergs Arkitekter
KUND: Exploateringskontoret Stockholm

Området för stadsplanen ligger i anslutning till Gasverksområdet i det framväxande Norra Djurgårdsstaden. Inspirerade av hur arkitekt Ferdinand Boberg organiserade Gasverket har vi föreslagit en bebyggelse med fristående byggnadsvolymer på en ”kvartersbricka” i stället för kringbyggda kvarter. Utgångspunkten är en analys av att gården i det postmoderna, halvöppna, kvarteret varken är tillräckligt offentlig eller tillräckligt privat. I förslaget är kvartersbrickan offentlig och tillgänglig för allmänheten. Bostäderna kompenseras med utökade uterum – trädgårdar, terrasser och vinterträdgårdar. De kompakta byggnadsvolymerna med liten fasadyta och möjligheten till lokal odling bidrar till stadsdelens höga ambitioner för hållbart stadsbyggande.