Lokstallarna

VAD: Bostäder, stadsutveckling
VAR: Hagastaden, Stockholm
NÄR: 2019 - pågående
KUND: Einar Mattsson Projekt AB

De två kvarteren Östra och Västra Lokstallarna hänger tydligt samman, i gestaltning, byggteknik och struktur. Fasaderna består av skiffer mot park och gata och puts mot innergården och norr. Det är en sammanhängade gestaltning där materialen är desamma men putskulör och val av skiffer skiljer husen åt. De norra fasaderna med de slutna gavlarna och det generösa bågfönstret för tankarna till det tidigare spårområdet som karaktäriserade området där Hagastaden växer fram.