Lokstallarna

VAD: Bostäder, stadsutveckling
VAR: Hagastaden, Stockholm
NÄR: 2019 - pågående
KUND: Einar Mattsson Projekt AB

De två kvarteren Östra och Västra Lokstallarna hänger tydligt samman, i gestaltning, byggteknik och struktur. Gatufasaderna är klädda med skiffer och de två översta våningarna är plåtinklädda som tydliggör den indragna våningen mot de ljust putsade gårdsfasaderna. Det är en sammanhängade gestaltning där materialen är desamma men val av skiffer och mönstersättning skiljer husen åt. De norra och södra fasaderna med generösa bågfönster för tankarna till det tidigare spårområdet som karaktäriserade området där Hagastaden växer fram.