Gubbängsfältet

VAD: Vidare arbete efter parallellt uppdrag, stadsutveckling
VAR: Gubbängsfältet, Stockholm
NÄR: 2012, Rosenbergs Arkitekter
KUND: Stockholms stadsbyggnadskontor

Idag ligger Gubbängsfältet ”offside”, ett stort grönområde utanför både Hökarängen och Gubbängen. I förslaget blir det till ett mittfält, en central rekreativ plats i mitten. En tydlig slinga för gående, löpande, cyklande, rull- och barnvagnsåkande runt fältet utgör en tydlig gräns mot omgivande trafikleder. Längs fältets norra del löper ett band av ängar och blir ett dekorativt inslag, det utgör också en säkerhetszon för elledningen.  Ett bostadsområde aktiverar och sluter gaturummet kring Lingvägen och tunnelbanespåren. Ett nytt klubbhus med tillhörande aktivitetstorg blir en central plats, en mötespunkt mitt på fältet som servar sportfunktionerna i form av konstgräsplan och rugbyplaner då dessa flyttar hit från Årstafältet och ger ytterligare liv och aktivitet. Varje år på försommaren hålls Eken Cup här, världens största handbollsturnering på gräsunderlag. Förslaget är framtaget i samarbete med Nivå Landskapsarkitektur.

 

 

  

 

 

Gubbangsfaltet_Stockholm_Stadsutveckling_Bostader_Paralellt_Uppdrag_Visionsbild_Varg_Arkitekter

 

 

 

 

Gubbangsfaltet_Stockholm_Stadsutveckling_Bostader_Paralellt_Uppdrag_Slutvision_Lingvagen_Varg_Arkitekter

 

Gubbangsfaltet_Stockholm_Stadsutveckling_Bostader_Paralellt_Uppdrag_Slutvision_Gubbangsfaltet_Varg_Arkitekter

 

Gubbangsfaltet_Stockholm_Stadsutveckling_Bostader_Paralellt_Uppdrag_Slutvision_Ang_Slinga_Varg_Arkitekter

 

 

Gubbangsfaltet_Stockholm_Stadsutveckling_Bostader_Paralellt_Uppdrag_Slinga_Varg_Arkitekter

 

 

Gubbangsfaltet_Stockholm_Stadsutveckling_Bostader_Paralellt_Uppdrag_Faltet_Varg_Arkitekter

 

 

Gubbangsfaltet_Stockholm_Stadsutveckling_Bostader_Paralellt_Uppdrag_Diagram_Varg_Arkitekter

 

 

Gubbangsfaltet_Stockholm_Stadsutveckling_Bostader_Paralellt_Uppdrag_Begransningskarta_Varg_Arkitekter

 

 

Gubbangsfaltet_Stockholm_Stadsutveckling_Bostader_Paralellt_Uppdrag_angstorget_Varg_Arkitekter

 

 

Gubbangsfaltet_Stockholm_Stadsutveckling_Bostader_Paralellt_Uppdrag_1km_ang_Varg_Arkitekter