Guide till gråzonen

VAD: Urbanforskning
VAR: Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
NÄR: 2020

Ett utforskande arbete tillsammans med Elof Hellström och Joanna Zawieja om vad som sker när kunskaper, erfarenheter och begrepp kopplade till senaste decenniers teori och praktik kring urbana allmänningar möter en arkitektpraktik. Projektet publicerades som en dubbelsidig vikbar plansch uppdelad i en ”palett” och en ”parlör” för det gemensamma. Finansierat genom anslag från ARQ forskningsstiftelse.

Ladda ner Guide till Gråzonen