Terrasskvarteren

VAD: Två punkthus, nybyggnation
VAR: Norra Djurgårdsstaden
NÄR: 2022 - pågående
KUND: Serneke

Renderingar: C.F. Møller

I mötet mellan Gasverksvägen och Bobergsgatan vid Ropsten ligger Östra- och Västra Terrasshusen – fem punkthus med utblick över Lilla Värtan och Lidningö.

Det finns en strukturell samordning avseende volymhantering mellan husen samtidigt som variation eftersträvas i byggnadernas uttryck. Punkthusens gavlar och mellanliggande lågdelar med grönskande gårdar skapar en intressant rytm i gatunivån mot Bobergsgatan och Gasverksvägen.

I fonden mot Ropsten och längs med Bobergsgatan tydliggörs gaturummet med en hög, detaljbearbetad sockel där en blandning av lokaler, bostadsentréer samt bostadskomplement skapar rytm, variation och vitalitet. Längs med Gasverksvägen formas gatan av kontakten med grönskan på bostadsgårdarna och Hjorthagshöjdens vegetation vilket skapar en mer lummig gatukaraktär. Generösa balkonger präglar gestaltningen och ger boendekvaliteter med rymliga uteplatser med fina utblickar.

Viss variation i våningsantal samt en indragen takvåning bidrar till en slank siluett som kan upplevas på avstånd så väl som från Hjorthagshöjden.