Framtidens stad i Linköping

VAD: Stadsutveckling
VAR: Vallastaden, Linköping
NÄR: 2012, Rosenbergs Arkitekter
KUND: Öppen tävling

Vallastaden i Linköping planeras för att kunna växa och förändras över tid. Genom en flexibel, ekologisk och lokalt genererad struktur ska Vallastaden bli ett stadsdelsområde där nya möten skapar kreativitet och en rik vardag. Enligt förslaget ska det redan från början finnas utrymme för etablering av exempelvis urban odling, containerkontor, replokaler och handelsträdgårdar i det gradvis framväxande Vallastaden. Vissa slår rot och inkorporeras i staden när den förtätas, andra flyttar vidare längre ut i periferin och sår frön till framtida stadsdelar. Planen bygger på i huvudsak tre sätt att reglera byggandet i Vallastaden: en blandning av typologier, en blandning av upplåtelseformer och byggherrar, och temporära program och byggnader. Varje kvarter föreslås ha en eller två olika typologier, och kvarteren varierar sinsemellan. Genom att en juridisk person får äga max tre intilliggande fastigheter och kvarteren indelas i minst fyra fastigheter garanteras en blandning.

Vallastaden_Linkoping_Stadsutveckling_vision_2050_varg_arkitekter Vallastaden_Linkoping_Stadsutveckling_mellanrummens_möjligheter_varg_arkitekter Vallastaden_Linkoping_Stadsutveckling_vision_2020_varg_arkitekter Vallastaden_Linkoping_Stadsutveckling_vision_2050_den_lankade_staden_varg_arkitekter Vallastaden_Linkoping_Stadsutveckling_visionsbild_varg_arkitekter