Naturnära stadsutveckling intill Älvsjö centrum

VAD: Bostäder, stadsutveckling.
VAR: Älvsjö, Stockholm
NÄR: 2014
KUND: JM AB

Runt Älvsjö Centrum, ett av Stockholms utvecklingsområden, pågår en uppgradering och förtätning av stadsmiljön. Nu ska kvarteret Kabelverket och intilliggande kontorskvarter införlivas i stadsstrukturen. Den nya stadsdelen berikar den befintliga miljön och ansluter till befintliga gator och grönstråk. Solbergaskogen blir tillgänglig från sydväst via ett nytt grönstråk som sträcker sig från Långbro park in genom Kabelverket. En av Älvsjös huvudgator, Götalandsvägen, förlängs med sin mjuka dragning in genom området. Där det nya grönstråket korsar huvudgatan uppstår en mötesplats, ett kvarterstorg som förbinder stadsdelen med Solbergaskogen och en ny offentlig park.

 

 

Älvsjö_Stockholm_Kabelverket_Bostäder_Stadsutveckling_huvudgata_kv5_Varg_Arkitekter

 

 

Älvsjö_Stockholm_Kabelverket_Bostäder_Stadsutveckling_parkvy_Varg_Arkitekter

 

 

 

Älvsjö_Stockholm_Kabelverket_Bostäder_Stadsutveckling_solstudie_juli_Varg_Arkitekter

 

 

 

 

Älvsjö_Stockholm_Kabelverket_Bostäder_Stadsutveckling_dragspelsgatan_Varg_Arkitekter

 

 

 

Älvsjö_Stockholm_Kabelverket_Bostäder_Stadsutveckling_diagram_Varg_Arkitekter