CAMPUS NÄCKROSEN

VAD: Stadsutveckling, Verksamheter, Parallellt uppdrag
VAR: Göteborg
NÄR: 2015
KUND: Akademiska Hus

Campus Näckrosen är tänkt att bli en kreativ mötesplats för humaniora, kultur och konst i Göteborg. Göteborgs universitet ska samlokalisera hela Konstnärliga fakulteten (HDK, Akademin Valand, HSM) med Humanistiska fakulteten och universitetsbiblioteket som redan finns i området. Syftet är också att öppna sig mer mot göteborgarna och olika aktörer i området.

Näckrosparken ligger dold strax bakom Göta-platsen, uppe på höjden från det stora stadsrummet kring Korsvägen med Svenska mässan, Liseberg och Världskulturmuseet på rad. Parken domineras av tegelbyggnader från olika tider, fritt placerade i parken.

De föreslagna byggnaderna förhåller sig till fyra radiella stråk som väver samman staden med parken. De lägre byggnadsdelarna möter parkens skala med entréer, caféer och andra publika program. I de lägre delarna sammanlänkas programmen som intensivast – entréer, verkstäder, studios, informationspunkter, lärcentrum, arena. Tillbakadraget från parken placeras de högre byggnadsvolymerna, synliga i det större stadsrummet kring Korsvägen. En indragen midjevåning skiljer de lägre delarna mot de högre generella planen. Här kan olika konfigurationer av slutna rum och öppna ytor realiseras. Det är en enkel grundstruktur, ett pelarsystem baserat kring 4,8 x 4,8m, som medger olika typer av användande – nu och över tid.

De stora nivåskillnaderna som dominerar platsen tas tillvara och omvandlas till rumsliga kvaliteter. Att samlokalisera de olika fakulteterna ger möjlighet att skapa en programmix som skapar hållbara och långsiktiga mötesplatser, allt från torg mellan byggnaderna till studentkök som skapar möten mellan studenterna.

Campus Näckrosen sammanlänkar de omgivande stadskaraktärerna och stärker stadsväven. De slutna befintliga byggnaderna vänds ut och in och verksamheternas insida synliggörs utåt.

Campus_Näckrosen_Göteborg_Inåt_Utåt_Skiss_Varg_Arkitekter

 

 

 

Campus_Näckrosen_Göteborg_Inåt_Utåt_Situationsplan_Varg_Arkitekter

 

Campus_Näckrosen_Göteborg_Inåt_Utåt_Vy_Renströmsparken_Varg_Arkitekter

 

Campus_Näckrosen_Göteborg_Inåt_Utåt_Sprängskiss_Varg_Arkitekter

 

 

Campus_Näckrosen_Göteborg_Inåt_Utåt_Vy_Interiör_KFN_Varg_Arkitekter

 

Campus_Näckrosen_Göteborg_Inåt_Utåt_Vy_Interiör_UB_Varg_Arkitekter

 

Campus_Näckrosen_Göteborg_Inåt_Utåt_Vy_Johannebergsgatan_Varg_Arkitekter

 

Campus_Näckrosen_Göteborg_Inåt_Utåt_Vy_Park_Varg_Arkitekter