Rinkebyterrassen

VAD: Två Parkeringsdäck
VAR: Rinkebyterrassen, Rinkeby
NÄR: 2017-2019
KUND: ALM Equity och ByggVesta

I norra Rinkeby ovanpå överdäckningen av E18 har vi ritat två parkeringsdäck vid vardera tunnelmynning. Byggnaderna utgör ett bullerskydd för bostadsbebyggelsen och fungerar som märkesbyggnader för Rinkebyterrassen.

P-däckens fasader är anpassade till de olika typer av stadsrum kring överdäckningen – motorvägen, gårdar och det större landskapet vid Järvafältet. Fasaden mot motorvägen behöver hantera explosionsrisk och har därför en tung konstruktion. Gårdssidan har som kontrast givits en lätt metallkonstruktion och dessa två delar utgör tillsammans gestaltningsgreppet. Fasadernas utseende förändras under dygnet med hjälp skuggverkan i de veckade elementen och materialskillnader. Belysning framhäver och förstärker reliefen.

Foto: Anders Fredriksén