Backaplans Blandstad

VAD: Parallellt uppdrag, stadsutveckling
VAR: Backaplan, Hisingen, Göteborg
NÄR: 2009, Rosenbergs Arkitekter
KUND: SBK Göteborg

Handelsområdet på Backaplan i Göteborg är unikt med sitt centrumnära läge, det är väl kopplat till regionala trafikleder och har god tillgång till kollektivtrafik. Med sin låga exploatering är Backaplan ett givet centralt stadsutvecklingsområde. I och med utvecklingen av Backaplan ges en spännande möjlighet att skapa en stadsstruktur som erbjuder lättillgänglig volymhandel och citynära boende sida vid sida i tät och varierad stadsmiljö. Konventionella och väl beprövade stadsstrukturer räcker inte utan ett nytt förhållningssätt måste utvecklas. Platsens olika funktioner – volymhandel, bostäder, kontor – organiseras i långsträckta zoner med parkstråk emellan. Parkstråken servar både volymhandeln och bostäderna och bildar ett rumsligt gränssnitt mellan de till synes oförenliga programmen på Backaplan. Förslaget visar på möjligheten att utveckla klimatsmarta byggnadstypologier. En grundläggande utgångspunkt för förslaget var att skapa förutsättningar för att bostadshus, handelshus och kontorshus ska kunna fungera.

 

Blandstad_Backaplan_Hisingen_Goteborg_Arbetsplatser_Kontor_Externhandel_Internhandel_Paralellt_Uppdrag_Stadsutveckling_Stadsbyggnad_Diagram_Serie_Varg_Arkitekter

 

Blandstad_Backaplan_Hisingen_Goteborg_Arbetsplatser_Kontor_Externhandel_Internhandel_Paralellt_Uppdrag_Stadsutveckling_Stadsbyggnad_Diagram_Varg_Arkitekter

 

Blandstad_Backaplan_Hisingen_Goteborg_Arbetsplatser_Kontor_Externhandel_Internhandel_Paralellt_Uppdrag_Stadsutveckling_Stadsbyggnad_E1_Varg_Arkitekter

 

Blandstad_Backaplan_Hisingen_Goteborg_Arbetsplatser_Kontor_Externhandel_Internhandel_Paralellt_Uppdrag_Stadsutveckling_Stadsbyggnad_E3_Varg_Arkitekter

 

Blandstad_Backaplan_Hisingen_Goteborg_Arbetsplatser_Kontor_Externhandel_Internhandel_Paralellt_Uppdrag_Stadsutveckling_Stadsbyggnad_Elevationer_Varg_Arkitekter

 

 

 

Blandstad_Backaplan_Hisingen_Goteborg_Arbetsplatser_Kontor_Externhandel_Internhandel_Paralellt_Uppdrag_Stadsutveckling_Stadsbyggnad_Etapp1_Varg_Arkitekter

 

Blandstad_Backaplan_Hisingen_Goteborg_Arbetsplatser_Kontor_Externhandel_Internhandel_Paralellt_Uppdrag_Stadsutveckling_Stadsbyggnad_Etapp2_Varg_Arkitekter

 

Blandstad_Backaplan_Hisingen_Goteborg_Arbetsplatser_Kontor_Externhandel_Internhandel_Paralellt_Uppdrag_Stadsutveckling_Stadsbyggnad_Etapp3_Varg_Arkitekter

 

Blandstad_Backaplan_Hisingen_Goteborg_Arbetsplatser_Kontor_Externhandel_Internhandel_Paralellt_Uppdrag_Stadsutveckling_Stadsbyggnad_Planutsnitt_Varg_Arkitekter

 

Blandstad_Backaplan_Hisingen_Goteborg_Arbetsplatser_Kontor_Externhandel_Internhandel_Paralellt_Uppdrag_Stadsutveckling_Stadsbyggnad_Site_Plats_Varg_Arkitekter