PÅ SPÅRET

VAD: Tävling, Stadsutveckling
VAR: Älvsjö, Stockholm
NÄR: 2015
KUND: AB Familjebostäder

I varje stad finns stråk med typiska karaktärsdrag. Gator med en egen identitet eller områden som i sin helhet har en specifik atmosfär.
Vi har kring Kabelverket identifierat fem typiska stråk som vi valt att ta fasta på och förstärka. Vi kallar dem “spår”, och låter dem leda in genom området .
Där de olika spåren möts skapas likt i en knutpunkt extra spänning och energi. Vi kallar detta fenomen “pluseffekter” och tar tillvara på dessa i vårt stadsbyggnadskoncept.
Så, välkommen att följa med längs våra spår när vi frågar oss: -vart är vi på väg ?

Genom en analys av tävlingsområdet och dess omgivningar har vi identifierat fem olika “spår”, stråk, som vi tar fasta på och leder in i området.
Med utgångspunkt från dessa, samt Ekbackens och Panncentralens potential, har vi sedan arbetat fram en bebyggelsestruktur.

Skala, karaktär och placering i landskapet samt förhållandet till trafikbuller har varit vägledande i vår process, som mynnat i ett sammanhållet område med en tydlig mittpunkt; en mötesplats för såväl boende inom DP3 som förbipasserande och boende i hela Älvsjö.

Ett gemensamt golv, “brickan”, knyter ihop DP3, och skapar en samlad yta för gående, cyklar och bilar. Tyngre och mer frekvent trafik läggs på lokalgatan väster om Ekbacken.

Tävlingen gjordes i samarbete med Landskapslaget.

Älvsjö_Kabelverket_DP3_Ek_Varg_Arkitekter Älvsjö_Kabelverket_DP3_Diagram_Axo_Varg_Arkitekter

 

 

Älvsjö_Kabelverket_DP3_Panncentralen_Hel_Vy_Varg_Arkitekter Älvsjö_Kabelverket_DP3_Situationsplan_Varg_Arkitekter Älvsjö_Kabelverket_DP3_Spridningskorridor_Varg_Arkitekter

 

Älvsjö_Kabelverket_DP3_Townhouse_Fasad_Varg_Arkitekter_B

 

Älvsjö_Kabelverket_DP3_Huvudgatan_Vy_Varg_Arkitekter_B

 

 

 

Älvsjö_Kabelverket_DP3_Älvsjövägen_Fasad_Varg_Arkitekter Älvsjö_Kabelverket_DP3_Planscher_Varg_Arkitekter